ZÁCHRANNÁ STANICE BARTOŠOVICE

 

img 2480_-_kopie   img 2502_-_kopie

Projektový den NAŠE PTACTVO

Dne 12. 4. 2016 proběhl na druhém stupni naší školy projektový den na téma Naše ptactvo. Žáci si v rámci tříd vybrali v přípravné fázi některého z našich ptáků. Cílem projektového dne bylo seznámit žáky se stavbou jeho těla, způsobem života, rozmnožováním, péčí o mláďata. Zároveň zjišťovali, do jaké vybrané skupiny opeřenec patří a zda je chráněný. Součástí projektového dne byla návštěva Záchranné stanice v Bartošovicích, která sklidila velký ohlas. Většina žáků zde byla poprvé. Vůbec netušili, že místo, které zachraňuje nemocné živočichy (převážně ptáky), v našem kraji existuje. Kladně ocenili výklad lektora i prohlídku areálu. A jako bonus můžeme považovat hezké počasí, které nás provázelo po celou dobu prohlídky. Projektový den byl velmi zajímavý.

Fotografie z návštěvy Záchranné stanice v Bartošovicích naleznete: ZDE

img 2313_-_kopie   img 2289_-_kopie


 

 

NÁSTĚNKY O NAŠÍ ČINNOSTI

V prostorách herny máme na stěnách 2 nástěnky. Z toho jedna slouží pro umístění výkresů a výrobků, které hospitalizované děti tvořily a nechtěly si je odnést domů.

Druhá nástěnka je rozdělena na 3 části. První část nástěnky z leva patří organizaci ADRA. Jsou zde vyvěšené plánované činnosti dobrovolníků s dětmi, jako bylo třeba tvoření výrobků na Halloween, Vánoce nebo Velikonoce. Dobrovolníci za dětmi docházejí většinou každé pondělí nebo po předešlé telefonické domluvě vždy na hodinu odpoledne a jejich program s dětmi se odvíjí podle potřeb a zálib dětí. Nejčastěji se s dětmi věnují výtvarným činnostem nebo společenským hrám.

Na druhé části – uprostřed naší druhé nástěnky, která je pojmenovaná „Ze života našeho oddělení“ mohou rodiče, děti a další návštěvníci herny vidět, co vše se na našem oddělení odehrává za akce. Je zde vyfocená například návštěva loutkového divadla, akce, které probíhaly na oddělení o Vánočních svátcích a další.

Na třetí části nástěnky najdeme plakát od organizace „Celé Česko čte dětem“ a informace o naší spolupráci s ní. Se společností jsme vymysleli plán, který bude spočívat právě na principu propojení čteného příběhu s pohádkou na DVD a také s následnou výtvarnou činností na dané téma pohádky. Téma, na které se chceme zaměřit, jsou především české pohádky, z nichž budeme postupně vybírat jednotlivé autory, a v rámci projektu na něm budeme spolupracovat my jako MŠ, organizace Celé Česko čte dětem a také ADRA.

1

 

Téma prvního projektu je Václav Čtvrtek. Zde s dětmi čteme pohádku o víle Amálce. 

Starší děti, které o to měly zájem, mohly příběh předčítat mladším dětem.

2   3

S dětmi jsme si následně vymalovali omalovánky na téma pohádky. 

A také jsme si vyrobili z papíru postavy z příběhu, přilepili je na špejli a mohli si s nimi zahrát loutkové divadlo na téma vyprávěné pohádky. 

4   5
6 7

Postavičky, se kterými jsme divadlo hráli, jsme potom přilepili na nástěnku. 

 


 

 


 

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PANENKU

Na našem dětském oddělení pan primář vyhlásil soutěž o nejkrásnější namalovanou panenku Kiwanis. Děti se soutěže, ale i samotného malování panenek, účastní velmi rády a k terapeutickým panenkám společně vymýšlíme i příběhy. Děti příběh panenky většinou ztotožňují se svým vlastním příběhem, jak se dostaly do nemocnice, vypráví o tom, co panenku bolí, z čeho má strach, ale také se rozpovídají o tom, co má jejich panenka ráda, že se těší, až budou zase oba doma a budou si společně hrát. Děti jsou velmi nadšené hlavně z toho, že si panenku mohou vzít domů. Stává se tak jejich kamarádem při nelehkých situacích v nemocnici. Starší děti se tohoto nápadu také chytly a k panenkám, které si sami vyrobí, vymýšlejí legrační příběhy, užijí si s nimi spoustu legrace a je to další činnost, která děti na oddělení vzájemně sbližuje.

nem   nem1

 

VELIKONOCE NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

Při oslavách Velikonoc bylo na dětském oddělení opět rušno. Díky paní staniční sestře Bohumile Lokajové jsme s dětmi mohli opět polevami zdobit sváteční perníčky. Vyzkoušeli jsme si i malování vajec, s malými dětmi pouze štětcem a temperou, velké děti zkoušely dokonce techniku zdobení kraslic voskem a tuší. Všem velikonočním činnostem předcházelo seznámení s velikonočními svátky u obrázků se symboly těchto křesťanských svátků. 

nnn   nnn1
nn2 nn3

A výsledek...

nn4


 

 

"MALÍ ŠIKULOVÉ"

V pátek 8.4.2016 jsme se zúčastnili akce Malí šikulové, kterou připravil DDM Polská 1624, Ostrava-Poruba, pro děti z MŠ a žáky 1.tříd ZŠ.

Na 1.stanovišti „pohyb“ děti zdolávaly překážkovou dráhu, na 2.stanovišti „tvoření“ vyráběly ptáčka z papíru jako zápich.

Na 3.stanovišti „placka“ si vyráběly placku se svou kresbou a na 4.stanovišti „písnička“ společně zpívaly jarní písničky.

Po splnění všech čtyř soutěžních úkolů děti získaly titul „Malý šikula“.

mal ikula   mal ikula_1
mal ikula_2   mal ikula_3

Fotografie z akce naleznete: ZDE

 


 

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY VE SVINOVĚ

Paní knihovnice zjistila, že má začarovanou knihovnu, potřebuje ji odčarovat a přivolat knihovnického skřítka Literáka.

Ochotně ji naše děti ze žluté a modré třídy pomohly a díky tomu, že se do svinovské knihovny skřítek mohl vrátit se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o knihách a knihovně.

ks 1   ks 3
ks 2 ks 4

 Fotografie z akce naleznete: ZDE


 

 

MALÍ ŠIKULOVÉ

Dům dětí a mládeže Polská v Ostravě - Porubě nás pozval na soutěž Malí šikulové. Tato soutěž byla domem dětí připravena pro záky 1.tříd. Obě naše první třídy se s chutí zapojily.

Všem našim dětem se dařilo splnit 4 připravené disciplíny - sportovní, vědomostní, hudební, kreativní a všichni obdrželi titul Malý šikula.

Za odměnu si každé dítě vyrobilo placku se svou kresbou.

ms 1   ms4
ms3 ms2

 Fotografie z akce naleznete: ZDE


 

 

PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 21.3. a 22.3. 2016 proběhla v prostorách budovy Ukrajinská Velikonoční výstavka .

Děkujeme všem rodičům a příbuzným, kteří se  přišli podívat a přispěli dobrovolným vstupným  370.-Kč.

Celý obnos bude využit na nákup materiálu pro další tvoření ve volnočasových aktivitách .


 

SFÉRICKÉ KINO

Pozvali jsme si do školy sférické kino - mobilní planetárium s programem "Začarovaný korálový útes".

Ve žluté třídě se nafoukla kopule,ve které jsme se pohodlně uložili. Během programu se děti ocitly v prostoru 3D a připadaly si jako na dně oceánu. Pohled přes celou kopuli, padající hvězdy a další efekty byly zážitkem.

Škoda jen, že celá akce proběhla v časovém presu a doprovodný program nebyl.

mp 2   mp 1

 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

,,Rádi recitujeme..."

Dne 7. 4. 2016 jsme se zúčastnili 9. ročníku městského kola recitační soutěže, kterou pořádala Základní škola speciální na Těšínské ulici ve Slezské Ostravě. I tento rok jsme byli úspěšní. Vojta Dedek z 8. B obsadil ve své kategorii 1. místo. Denis Alexa ze 7. B obsadil 2. místo. Natálka Stočesová, David Repoň a René Richter skončili na krásném 4. místě. Všichni soutěžící si odnesli kromě diplomu také věcné ceny a dobrý pocit ze soutěže. Už nyní se těšíme na jubilejní desátý ročník.

20160407 091416-1   20160407 091943-2
20160407 092319-3 20160407 103027-4


 

 

Školení MS Excel pro začátečníky II

datum, čas konání akce: 11.4.2016 od 14:00 hod do 17:00 hod.

učebna: ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,p.o.

Dne 11.4.2016 proběhlo na naší škole školení „MS Excel pro začátečníky II“. Toto školení bylo zaměřeno na zopakování pojmu buňka, řádek, sloupec, tvorba tabulky a její úprava. Dalším bodem školení bylo seznámení se se zákonitostmi tvorby vzorců v Excelu a také výpočty pomocí předdefinovaných funkcí. Účastníci byli obeznámeni s jednotlivými kategoriemi funkcí a také základními a nejpoužívanějšími funkcemi. Tyto byly následně procvičeny. Jednalo se pouze o základní funkce jako je SUMA, SOUČIN a PRŮMĚR. Při dalším setkání upevníme stávající znalosti a navážeme novými poznatky.

20160411 140334   20160411 140344


 

Lyžařský kurz na ČHS 15.-17. 3.2016

kopie -_chs_2016_159  chs 2016_191_-_kopie


I přes stálé rozmary letošní zimy jsme v březnovém týdnu navštívili naše oblíbené lyžařské středisko v Jeseníkách – Červenohorské sedlo. Čekala nás doslova odměna za nevydařenou zimu, čerstvá sněhová pokrývka a téměř jarní slunce… okamžitě u všech nastartovalo nadšení si lyžařský týden užít naplno.
Plně vytížený monoski team v sestavě Terka, Jituš, Katka, Matěj a Karča se soustředil na carvingovou techniku jízdy. Ani lyžaři Radim, Luki, Filip, Vítek a Ondra a posílení týmu o snowboardistu Míšu nepodcenili lyžařské nasazení. Díky skvělým sněhových podmínkám jsme zdolávali téměř všechny výcvikové tratě v areálu. Posun v osvojených dovednostech zaznamenal nejen monoski team, ale především lyžaři.

Velké poděkování za plnohodnotně prožité dny patří všem účastníkům kurzu.

Za bezproblémový průběh, dobré nasazení a pozitivní náladu děkujeme rovněž obsluze a zázemí areálu J

Všichni se těšíme na nadcházející lyžařskou sezónu 2017 J


 

 

POZVÁNKA NA AKCI

                jarniparty 

 


 

 

Velikonoce v Tescu

Tak jako každé jaro jsme i letos 23.3.2016 rádi přijali pozvání od společnosti Tesco na velikonoční malování perníčků.

Všichni jsme se aktivně zapojili nejen do zdobení perníkových vajíček, zajíčků a kuřátek, ale také do ochutnávání těchto medových dobrot.

A protože se děti hodně snažily, dostaly na rozloučenou velikonoční balíčky.

Mnohokrát děkujeme společnosti Tesco za příjemně prožité dopoledne a těšíme se na další setkání.     DRS 

tesco   tesco 1
tesco 2 tesco 3

 


 

 

Projektový den Alkohol a drogy

V pondělí 29.2.2016 jsme navázali na besedu pořádanou Renarkonem a uskutečnili jsme projektový den na téma Alkohol a drogy. Pracovali jsme s informacemi nabytými na besedě a snažili jsme se především pracovat s postoji žáků k návykovým látkám. Součástí dne byla aktivita Človíček jde do světa, při níž bylo cílem, uvědomit si, čím nás do života může vybavit droga (závislost) a naopak, jaké výhody v životě máme, pokud závislí nejsme. Důležitým tématem v této oblasti je naučit se říci „ne“, pokud nám drogu někdo nabízí. Také toto jsme si v rámci projektového dne nacvičili. Projektový den byl plný nejrůznějších aktivit a můžu jej hodnotit jedině pozitivně J

img 1214   img 1242

 


 

 

Pozvánka na Velikonoční tvoření

pozvnka velikonoce_2016


 

Divadlo- narozeninový dárek

Ve čtvrtek 3.3.2016 nás poprvé navštívilo divadélko „Ententýky“ s pohádkou

„Myška Klárka, veverka Terka a drak Karlík“. Příběh pohádky směřoval

k prevenci zubního kazu a správnému čištění zubů. Pohádka byla líbivá, úsměvná,

poučná a velmi dynamická. Velké díky patří oběma protagonistkám, které

s grácií ztvárnily tento příběh. Naše poděkování patří i rodičům Aničky, kteří pro

ni připravili nádherný narozeninový dárek, který mohly zhlédnout všechny děti DRS.

pribeh veverky_barci_a_mysky_klarky_1   pribeh veverky_barci_a_mysky_klarky_2
pribeh veverky_barci_a_mysky_klarky_3

pribeh veverky_barci_a_mysky_klarky_4

 

pribeh veverky_barci_a_mysky_klarky_5

pribeh veverky_barci_a_mysky_klarky_6

 

pribeh veverky_barci_a_mysky_klarky_7

 


 

 

KARNEVAL

Ve čtvrtek 18.2.2016 byl velký bál, děti měly karneval. Jejich milé maminky oblékly jim kostýmky. Byla to krása napohled, pohádky zde byly hned!

Přišla víla Zvonilka, kouzelnou rolničkou zazvonila

a všechny barevné Lentilky do kolečka postavila.

Zahlédli jsme další Víly, které nám s úsměvem dávaly síly.

Čarodějka svou hůlkou zamávala a dětské písničky nám vykouzlila.

Také Kovboj přijel na koni, na hlavě klobouk měl,

žlutého Pokémona však cestou míjel.

A my všichni řvali: „Hej, hej, hej!“, máme maškarní rej.

lenti1  lenti2
lenti3    lenti6
lenti4 lenti5
lenti8

lenti7


 

Benefiční koncert skupiny NAKED FLOOR.

 

 

Již několik let pořádají tito milí hudebníci  Naked Floor benefiční koncerty pro naši školu, a tím nám pomáhají s nákupem nejrůznějších potřebných věcí, pomůcek, hraček pro naše děti. Tentokrát jsme spojili výtěžky ze dvou posledních koncertů a koupili jsme tablety Lenovo.

Oba se budou využívat ve výuce a v logopedii na prvním stupni.

Upřímné a veliké díky patří klukům z kapely a všem štědrým fanouškům, kteří na benefici přišli a přispěli.


tab2   tab1

 


 

 

BRUSLENÍ NA SAREZE

Protože počasí, které panuje venku, nemá se zimou nic společného a protože lyžování jsme v letošním školním roce ještě neokusili, rozhodli jsme se alespoň pro bruslení.

Navštívili jsme ve velkém množství zimní stadion Sareza v Porubě. Led byl perfektní, hokejky a přilby jsme si donesli svoje a kdo neměl brusle, ten si půjčil. Každý jezdil jak uměl, někdo sám, někdo se přidržoval mantinelu, děti na vozíčku smykovali a točili piruety s asistenty. Bojovníci hráli se zanícením hokej. Kdo nepadal, jezdil pod své možnosti... ale i tak se nikomu nic nestalo. A protože se nám akce líbila, budeme se těšit zase příště! :-)
img 0411   img 0502
img 0532 img 0562
 

 


 

 

Školení MS Excel pro začátečníky

datum, čas konání akce: 3.2.2016 od 14:00 hod do 17:00 hod.

učebna: ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,p.o.

Dne 3.2.2016 se na naší škole uskutečnilo školení „MS Excel pro začátečníky“ určené všem pedagogům, kteří učí naše handicapované žáky Informatiku. Toto školení proběhlo pod záštitou KVIC Nový Jičín. Jednalo se o seznamovací blok, v němž se účastníci dozvěděli základní informace o tabulkovém procesoru, určeném převážně pro zpracování číselných dat. Program je určen pro organizaci a správu dat v přehledných tabulkách a v tomto výukovém bloku byli účastníci seznámeni s pojmy, jako je buňka, sešit, list, oblast, ale i sloupec, řádek a obecně orientace v souřadnicovém systému. Dále byla s účastníky prakticky ozkoušena fiktivní databáze (stát – hlavní město – rozloha- počet obyvatel), ohraničení tabulky. Poté byly státy seřazeny dle abecedy a byl sestrojen sloupcový graf (stát – počet obyvatel). Dále byli účastníci obecně seznámeni s portálem education.microsoft.com, který poskytuje celou řadu zajímavých materiálů a který si mají účastníci vyzkoušet doma. V budově školy se totiž vyskytly menší problémy se sítí. Pedagogové přivítali možnost dalšího vzdělávání v oblasti informačních technologií.

skoleni1     skoleni4
skoleni5   skoleni2

 


 

 

Cirkus v Divadle loutek Ostrava

 

 

Představení Cirkus  Občanského sdružení Bílá holubice v Divadle loutek bylo humorné, bláznivé, poučné a emotivní. Ukázali nám, co všechno musí člověk podstoupit, aby překonal překážky, které před něj staví svět i on sám. Okouzlili nás estrádou zručnosti, akrobacie a ironického humoru.

 

bh1 1   bh1 3
bh1 4 bh1 5

 


 

 

Výchovný koncert - Smartphonie

Dne 26. 1. 2016 jsem se společně se svou třídou 8. A, 7. A a 9. třídou zúčastnila výchovného koncertu, který se konal v Kulturním domě Ostrava. Účinkovala tam Janáčkova filharmonie Ostrava. Trvalo to asi dvě hodiny. V první polovině nám představili jednotlivé hudební nástroje, poslouchali jsme vybranou hudbu a v té druhé části jsme mohli o hudbě hlasovat prostřednictvím svých mobilních telefonů. Z počátku se mi hlasovat nedařilo, ale potom jsem přišla záhadě na kloub. Celým koncertem nás provázel mladý moderátor, který se mi zdál docela legrační. Nejvíc jsme se zasmáli na konci koncertu, když se ujal dirigentství a zlomil dirigentovi hůlku. Koncert se mi celkově líbil, hudebníci byli sehraní a každý nástroj zněl krásně. Bylo tam opravdu hodně dětí z různých škol. A i když jsme na konci koncertu hlasovali, že nikdo zpívat nebude, mohli jsme si poslechnout operní árie zpěváka a hezké zpěvačky. Mně osobně opera moc nebere, ale i tak si myslím, že to bylo moc hezké vystoupení. Říkám si, že mám docela velký kulturní zážitek a je možné, že už nikdy nic podobného nezažiji, takže jsem ráda, že jsem to mohla vidět. Po koncertu jsme šli s mou třídou do obchodního centra Nová Karolina. Tam jsme si dali skvělý oběd. Celá akce se mi líbila, protože mám ráda hudbu. Příště bych si přála, abychom se zúčastnili koncertu s moderní hudbou. Poděkování patří paní učitelce Soni Fronckeové, která nám tuto akci zprostředkovala.
Karolína Janová, 8. A

img 0272   img 0278 
 img 0280

 


 

 

19. MALÉ VÁNOČNÍ RADOSTI

Naše vánoční besídka 2015
Dne 17. 12. 2015 se uskutečnila v naší škole moderně pojata vánoční besídka. Na začátku jsme všichni zpívali 4 koledy a 3 spolužáci přednášeli básně, které si sami napsali. Ráda jsem si zazpívala koledy, také básně se mi líbily, hlavně veselá báseň od Romana Fliegra. Pak jsme mohli se svými rodiči navštívit některou z vánočních dílen a vyrobit si svícen, prostírání, nakreslit obrázek nebo ozdobit cukroví. Většina dětí a rodičů si zakoupila nějaké občerstvení, třeba jednohubky, slané záviny, buchty, cukroví, dětský punč, kávu, čaj, minerálku atd. V 17:00 hod. byla diskotéka, kterou uváděl pan asistent Tomáš, který také nádherně zpíval moderní písně a úžasně tančil. Všechny přítomné velmi pobavil. Vánoční atmosféra na naší besídce byla úžasná a těším se na příští rok.
Nikol Cmorjaková, Alexandr Burdík, 6. A

19mvr1   19mvr2

19mvr3

 

19mvr4
19mvr5 19mvr6

 


 

  

 

Šikana – beseda s Policií ČR

 

Ve středu 13.1. jsme měli ve škole návštěvu. Přišla k nám Policie České republiky – pán a paní, kteří nám vysvětlovali, jak může být šikana vážná. Bavili jsme se o tom, jak se šikana projevuje a jak se proti ní bránit, jak můžu někomu pomoct. Dozvěděli jsme se, že když nenahlásíme šikanu (rodičům ani učitelům), může šikana skončit klidně až sebevraždou. Bavili jsme se o tom, jak poznat násilníka, oběť, spolupracující dav. Jako pomůcku jsme dostali návodný pracovní list. Přečetli nám příběh o šikaně a taky nám vypravovali nejrůznější příběhy šikany, se kterými se setkali. Když se nás zeptali, jestli jsme se někdy stali obětí šikany, někteří spolužáci se přihlásili. Beseda se mi líbila.

 

Radek Škrabola, Martin Sobotka, 7.B

 

img 9901   img 9902

 

Dne 13. ledna jsme měli ve škole besedu s Policií České republiky na téma Šikana. I přesto, že o šikaně toho vím hodně, dozvěděla jsem se hodně nových věcí. Nejvíc mě překvapilo, že i když mi ještě není 15 let, můžu být na policii vyslýchaná a taky to, že šikana se může objevovat i mezi dospělými. Když se nás zeptali, kdo se už setkal se šikanou, přihlásilo se celkem hodně spolužáků a to mě zarazilo. Vyprávěli nám různé příběhy o šikaně, se kterými se na různých školách setkali a i o holčičí šikaně, kdy se mezi sebou šikanovaly jen holky. Beseda se mi líbila, příště bych chtěla besedu o kyberšikaně.

 

Vendula Štěrbová, 7.A 

Návštěva Třebovického Betléma

Sešel se rok s rokem a Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě- Porubě se již tradičně dne 7.1. 2016 vydal do třebovického kostela, aby si děti mohly prohlédnout Betlém.

Děti do kostela doprovodil nejen personál, ale také někteří rodiče. Nejmladšímu návštěvníkovi nebyl ještě ani měsíc. František byl v tu chvíli zázrakem zrození, i křehkosti.

 V kostele se nám opět dostalo vlídného přijetí. Děti si se zájmem poslechly příběh o narozeném děťátku v městě Betlémě. Povídání příběhu bylo zpestřeno  černým šátkem( symbol tmy v srdcích) a na něm třpytivé  kamínky (lidé, kteří zářili štěstím),i  modrým šátkem( symbol naděje-Panna Maria). Během chviličky  byla před dětmi celá Svatá rodina, jako v Betlémě,  i s hořící svíci.

Dary, které dostal Ježíšek od Tří králů nám pan farář donesl ukázat, aby si je děti mohly zblízka prohlédnout, nebo k nim přivonět  (kadidlo, mrha, zlato ). Zpívali jsme společně koledy i  vánoční písně, děti hrály na Orffovy nástroje a pan farář na Bongo. Na závěr všichni dostali od pana faráře požehnání a DRS dárek s podpisem v podobě textu. Myslím ,že nejen děti, ale i dospělí odcházeli s pocitem klidu a Světla v duši , které je symbolem nejen o Vánocích.

 

S pozdravem Dětský rehabilitační stacionář , Ostrava- Poruba

 

Kdybych se nesetkal s dítětem,

nevěděl bych co je křehkost…

Kdybych se nesetkal s mámou,

 nepoznal bych, co je něha…

Kdybych se nesetkal s tátou,

netušil bych, co znamená bezpečí…

Kdybych se nesetkal se Světlem,

nevěděl bych, jak do světa zářit…

Kdyby se Bůh nestal člověkem,

netušil bych, jak vzácné je lidství…

To nám připomíná Ten, jež se rodí právě o Vánocích.

Přeji Vám zakusit důležitost každého života.

P. Lukáš Engelmann

betlm   betlm 1

betlm 2

 

betlm 3
betlm 4 betlm 5


 

 

PŘÁNÍ K VÁNOCŮM A DO NOVÉHO ROKU 2016

                            pf2016

 


 

 

Spolupráce s ostravskou galerií výtvarného umění

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu EU, který realizovala Galerie výtvarného umění Ostrava. Akce „Terapie loutkou“ se zúčastnila celá 4. třída pod vedením paní učitelky Mgr. Renáty Soukupové. Akce „Kolíbalky“ pro starší se zúčastnili žáci 2. stupně, a to 8. A, 7. B, Roman Flieger z 8. B a Michal Rypel z 9. třídy pod vedením paní učitelky MgA. Markéty Hermanové a Mgr. Aleny Kanclířové. Žáci si nejen prohloubili své estetické vnímání, ale svou kreativně-tvůrčí činností vytvořili umělecká dílka nemalé hodnoty. Jejich obrazy můžete zhlédnout na výstavě v Domě umění. Poděkování patří především paní Marcele Pelikánové, která oslovila ke spolupráci naší školu. Celý projekt byl ukončen a předveden 10. 12. 2015 na vernisáži, konané u příležitosti „Umělec roku Moravskoslezského kraje“, které se také zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a další významní představitelé našeho kraje. Všichni jsme si to v Domě umění moc užili, máme spoustu uměleckých zážitků, ale i kulinářských. Doufáme, že spolupráce s ostravskou galerií bude pokračovat i v novém roce 2016.
Žáci z novinářského kroužku
a-006   a-018
 Návštěva Domu umění v Ostravě
Dne 24. 11. 2015 se naše třída spolu se 7. B, Romanem F. a vynikajícím malířem  s Michalem R. vydala do galerie, která se nachází v Domě umění v centru Ostravy. Bylo to super, jeli jsme tam tramvají, kde jsme se s Michalem hodně pobavili. V galerii jsme se dívali na různé obrazy a moderní sochy od malíře a sochaře Stanislava Kolíbala, hledali jsme v nich smysl. Později jsme si mohli udělat své mistrovské dílo. Já jsem vyryl do připravené destičky z hlíny čaj nebo kávu, odborně se tomu říká zátiší. Kamarádka Míša nakreslila podmořský svět, Radim zase pyramidy. Každý si vytvořil moderní obraz dle své fantazie. Moc se těším, až se půjdeme znovu podívat na naše obrazy. Vernisáž se koná v Domě umění 10. 12. 2015.
Tomáš Jedelský, 8. A
25-11animace-003   25-11animace-013

 

VÁNOČNÍ TESCO

Adventní čas jsme si zpříjemnili v pátek 11.12.2015 návštěvou obchodního domu TESCO, které nás pozvalo k ozdobení vánočního stromečku. Děti svou papírovou ozdobu - „Přání pro Ježíška“ namalovaly, a až ji zavěsily na stromeček, byly obdarovány vánočním dárečkem.

vnon tesco_1  

vnon tesco_4
vnon tesco_8 vnon tesco_2

 


 

 

VÁNOČNÍ PERNÍČKY

Vůně vánočního cukroví se linula DRS dne 9.12.2015.

Napekly děti slaďounké perníčky,

že ani nestačily proutěné košíky.

A než je upekly, válečkem je válely,

tvořítky vykrajovaly a máslem mazaly,

aby nám k Vánocům ještě víc chutnaly.

peen pernk   peen pernk_1

 

                                                          peen pernk_2


 

MIKULÁŠ

V pátek 4.12.2015 přišel zas, z OSTRAVARU – Mikuláš.

Anděl a čert přišli s ním, zjistit, jestli nezlobím.

Čertík řinčel řetězem, Anděl náruč dárků měl,

za dvě krásné písničky, rozdávali balíčky.

Pro každého měli dost, odměnili děti i personál

a udělali nám všem radost.

mikul 1   mikul 2

 

                           mikul 3


 

Výlet na Emu         

Sportovní kroužek není jen fotbal nebo florbal, jak by si člověk mohl myslet, ale je to i turistika a objevování nových míst. Proto jsme se 6.12.s naší partou vydali na kopec, co má sice jen 315 m.n.m., ale rozhodně je z něj na Ostravu nejlepší výhled a konečný výstup na vrcholek není jen tak. Je to Ema, známá halda, která nabízí malý turistický výlet přímo v Ostravě. Společně s Tomem, Kamčou, Denčou, Martinem, Honzou a Bětuškou jsme vyrazili v neděli ráno směr Slezská Ostrava. Náš výlet jsme spojili také s výukou jak pracovat s GPS a tak jsme si cestu na vrchol našli pomocí zadaných souřadnic. Na vršku Emy nás čekal krásný výhled, i když bylo trochu zamračeno, ale chuť jsme si spravili nálezem pokladu, který byl ukrytý až na úplném konci naší cesty. A protože všichni účastníci výletu nelenošili, poctivě šlapali a všechno zvládli, nezbylo než se odměnit v Babiččině cukrárně přímo v centru Ostravy. Ať žije ostravská turistika !!!

img 1290   img 1295


 

 

 

VÁNOČNÍ DÍLNA


                                            image

 


 

 
Advent plný andělů 2015
Dne 3. prosince 2015 se konal již 10. ročník benefiční akce Advent plný andělů, který se konal v multifunkční aule Gong. Celou akci provázela již úžasná vánoční atmosféra. Byly tam různé stánky, kde se prodávalo občerstvení a vlastnoruční práce. Také tam vystupovali v kulturním programu zástupci různých neziskových organizací, takže se zpívalo, tančilo, recitovalo, prostě báječný program. Vystupovali jsme i my za reprezentaci naší školy, tedy konkrétně já, Lukáš Tomka a Roman Flieger.  Bylo taky rozsvícení vánočního stromu a zpívaly se koledy, vypadalo to moc hezky! Tento ročník moderovali Aleš Juchelka a Míša Doubravová. Celá akce se mi líbila a těším se na další!
Denisa Vinárková, 7. A
img 8845   img 8853
img 8861

 

 

Projektový den "Informatika hravě"

Dne 3.12.2015 proběhl projektový den nazvaný "Informatika hravě".

Cílem projektu bylo:

1/ seznámení žáků, učitelů s projektem IN-GENERATION a jeho výukovými materiály na webu, hodinové výukové bloky připravené Mgr. Danielem Janatou, senior project managerem ELAI Praha

2/ seznámení s pojmem NETIKETA (složeno ze slov net-síť, etiketa-vhodné chování), neboli jak se správně, slušně a zodpovědně chovat na síti a praktické cvičení žáků

3/ seznámení s pojmem KLÍČOVÁ SLOVA A JEJICH VYHLEDÁVÁNÍ a praktické cvičení žáků

4/ seznámení s pojmem DIGITÁLNÍ SVĚT (digitální zařízení, které pomáhá člověku při práci a jeho správné použití), praktické cvičení žáků, sestavení myšlenkové mapy

5/ seznámení s pojmem POČÍTAČOVÁ SESTAVA pomocí prezentace a následné vyplnění pracovního listu

6 seznámení se ZÁKLADNÍMI POJMY VE VÝPOČETNÍ TECHNICE pomocí prezentace a následné vyplnění pracovního listu

7/ seznámení s pojmem VYUŽITÍ POČÍTAČŮ pomocí prezentace a následné vyplnění pracovního listu

8/ pořízení a upravení fotografií jednotlivců či tříd

9/ všechny zjištěné informace a postřehy prezentovat na výkrese formátu A2.

Projektový den se líbil všem žákům. Aktivně se zapojili do přípravné fáze vyhledávání informací i do průběhu projektového dne. 

p1010003   p1010008
p1010013 p1010018

 

 

 

Projektový den „Zajímavé místo/objekt v našem kraji“

Dne 26. 11. 2015 proběhl na druhém stupni naší školy projektový den na téma Zajímavé místo/objekt v našem kraji. Žáci si v rámci tříd vybrali v přípravné fázi zajímavé místo Moravskoslezského kraje. Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s danými místy z pohledu zeměpisného a historického, zjistit zajímavosti, perličky i význam místa pro jednotlivce i společnost. Žáci zjišťovali, zda se dané místo stalo inspirací pro písně, básně, pohádky či obraz. Zaměřili se také na to, jakým způsobem můžeme dané místo využít. Zda nám bude sloužit k odpočinku, k poznávání, ke kulturnímu nebo sportovnímu využití. Smyslem tohoto dne bylo dát každému z nás typ na výlet po zajímavých místech našeho kraje. 

 

img 8541   img 8568
img 8583

img 8589

 


 

S dětmi za kulturou II.

Ve středu 25.11.2015 jsme s dětmi jeli do Divadla loutek v Ostravě, kde nás uvítali loutkoherci z alternativní scény. Zahráli nám nádhernou pohádku O Velikém, Maličkém a Sluníčku. Do pohádkového příběhu vtáhli všechny naše malé diváky prostřednictvím svých loutek a rekvizit. Byl to pro nás nejen zážitkový, ale také prožitkový den.

o velikem_malickem_a_slunicku_1   o velikem_malickem_a_slunicku_2

o velikem_malickem_a_slunicku_3

 

o velikem_malickem_a_slunicku_4
o velikem_malickem_a_slunicku_7 o velikem_malickem_a_slunicku_8

 


 

 

S dětmi za kulturou

V úterý 24.11.2015 nás navštívil v DRS divadelní soubor DuoŠamšula s pohádkovým představením „Červená Karkulka“. Děti tento příběh sledovaly s nadšením, a také se aktivně zapojovaly do děje pohádky.

cervena karkulka_2

cervena karkulka_3

 

cervena karkulka_4   cervena karkulka_1

 


 

 

Setkání fotokroužku - "STRUKTURA"

V pondělí  9. listopadu proběhlo první setkání fotokroužku v letošním školním roce. Fotokroužek se uskutečnil ve škole a na školní zahradě. Téma našeho setkání bylo „STRUKTURA“. Žáci se věnovali nejen fotografování, ale vyzkoušeli si i techniku frotáže. Hotové frotáže propojili s fotografiemi nalezených struktur. Svými díly vyzdobili prostor pod školním schodištěm. I přes nepříliš vydařené počasí pracovaly děti s velkým zápalem a vytvořily opravdu povedené práce.

fotokrouzek1   fotokrouzek2
fotokrouzek5

fotokrouzek6

fotokrouzek3 fotokrouzek4


 

SPANÍ VE ŠKOLE S DRAMATICKÝM KROUŽKEM 

Dne 9. 11. se opět uskutečnilo spaní ve škole s paní Markétkou Hermanovou, Ivetkou Jančovou a s hostem paní Dášou Nyklovou. Na začátku na nás čekalo občerstvení a bylo moc dobré!!! Přišli k nám také opět bývalí žáci naší školy: Dominik Horňák, Karča Havlasová, Honza Miksa, Terka Juchelková a Saša Velartová. Já, Natka, Kamča a Terka jsme se rozhodly, že zahrajeme scénku pro paní Dášu, a moc se jí líbila!!! Pak jsme se šli dívat na film, poté jsme se ještě šli projít po chodbě a ukázali jsme bývalým deváťákům, jak naše nová škola vypadá. Nakonec bývalí žáci odešli domů a my jsme se začali chystat na nocování. Bylo to moc fajn, pobavili jsme se a zavzpomínali na minulý rok. Zažili jsme spoustu legrace. Přespávání se vydařilo a už se zase těším na další společnou akci. 
Denisa Vinárková, 7. A

spani1   spani4
spani3

spani2

 


 

 

Srdečně Vás zveme na akci...

advent2015

 


 

 

DLABÁNÍ DÝNÍ V DRS

Dne 26.10.2015 jsme se věnovali s dětmi dlabání dýní a takto to dopadlo......

img 0790 img 0798
img 0872 img 0792
img 0877 img 0833
img 0780 img 0827


 

HALLOWEEN 2015

Halloween u nás ve škole
Dne 27. 10. 2015 se konal projektový den na téma: „Halloween“, protože se dětem líbí tato nová tradice. Všechny třídy plnily různé úkoly, četli jsme si o Halloweenu v evropských zemích a v Americe, vyplňovali úkoly v anglickém jazyce, vyráběli jsme loutky, hráli loutkové divadlo s halloweenským námětem, vydlabáli jsme dýně. Projektový den vyvrcholil průvodem masek v okolí školy. Paní učitelka Alenka byla ta nejstrašidelnější. Nakonec jsme se sešli u ohně na školní zahradě, tam jsme zapálili oheň, zazpívali jsme si písně, některé děti recitovaly básně, já jsem také četl svou strašidelnou báseň. Tento projektový den se mi velmi líbil, hodně jsem si to užil. Těším se na příští rok, doufám, že zase bude průvod masek.


Lukáš Tomka, 8. A


Popletený průvod
Na Halloween byl popletený průvod
Zombiekton se držel s krtohlavem
Mikrožrout se bavil s bolohlavem
Lichožrout na rumbakoule hrál
A na piano a flétnu
Na tlampač, bubny, činely
Taky hrál i krtek král
Každý se ho bál

A byl to podařený průvod
Jedyfredy a dinosmrt
Byli celí vystrašení
Když na ně padal hrochopruh.


Lukáš Tomka, 8. A

hall1   hall2
hall3 hall4


 

Byli jsme ve filharmonii

V říjnu 2015 jsme navštívili Janáčkovu filharmonii Ostrava.

Moc se nám ten koncert líbil. Dojeli jsme tramvají na Krajský úřad Ostrava. Měli jsme žluté balónky a bouchali jsme paličkami o koberec

a hráli jsme písničku Holka modrooká. Trošičku jsme i relaxovali na koberci.  Jedna skupina hrála a druhá skupina ležela. Potom se skupiny vyměnily. Vzali jsme si židle a sedli jsme si naproti sobě a jedna část dirigovala a druhá část hrála. Potom jsme se vyměnili.  Nejvíce nás potěšily balónky. Moc jsme si to užili, bylo to fajn. Těšíme se na další návštěvu.

                                                                       žáci    8.B  třídy

dscf5540   img 7250

 


 

 

SOUTĚŽ "Co víš o EU?"

Minulý týden se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní zeměpisné soutěže "Co víš o EU", která se konala v rámci Evropských dnů handicapu. Kromě škol z České republiky zde měli své zástupce i školy ze Slovenska a Polska. 
Vědomostní část, která se týkala významných osobností České, Slovenské a Polské republiky, jsme splnili bez problémů. Výtvarná část prověřila neše improvizační schopnosti. Z předem připravených materiálů jsme měli vytvořit pohádkovou postavu. Ta nám dala pořádně zabrat! Náš výtvor byl velmi povedený Vodník Česílko, kterého jsme tvořili více než hodinu a potom jsme nedočkavě čekli na slavnostní vyhlášení výsledků. Doufali jsme v medailové umístění. To se nám bohužel nepovedlo. Nicméně bojovali jsme odhodlaně a krásné ceny nám byly odměnou. Na stupně vítězů se budeme snažit dostat zase příští rok. :-)

fg1   fotografie1280
fotografie1282 fotografie1283

 


 

 

HandiCamp - setkání lezců 2015

Letošní IX. ročník horolezecké akce HandiCamp, především pod taktovou firmy Singing Rock a za spolupráce Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, proběhl o víkendu 2. – 4. října 2015. Sice již v pokročilé roční době, ale nakonec s přívětivým počasím. Nejen že ruce na skále nezábly, ale nebylo ani mokro. Po letech se akce vrátila na osvědčenou lokalitu na Vysočinu, na Drátník a Čtyři palice. Tedy tam, kde si zalezou nejen začátečníci, ale i ti pokročilejší, hlavně ale ti, kterým handicap nalajnoval pro život i lezení úplně jiné možnosti.

Začíná se v sobotu na Drátníku, poryvy větru nás už ráno prohání po statku, kde jsme spali a chvíli nás přesvědčuje, že termosky s čajem budou na celý den nutností. Ale slunce se nakonec vytahuje a skály ukazují svoji krásu. Vše běží jako po drátku, kluci natáhnou cesty, zbuduje se lanovka mezi Sokolem a Orlem, každý zkouší, na co si troufá za podpory svých „koučů.“ Okolní les nabízí s podzimním listím místo na odpočinek mezi výkony.) Natažená lana jsou k dispozici i ostatním příchozím lezcům, čehož řada z nich využívá. Večer uzavíráme den společným posezením spojeným s promítáním fotek a vyprávěním o výstupu na Kilimandžáro, u čehož někteří už i usínají. Bodejť, vždyť na flákání nebyl čas. 

V neděli ráno je mlhavo, ale zase tepleji, rychle se balíme a po snídani vyrážíme na Čtyři palice. Program je podobný jako v sobotu, natažené cesty k dispozici, ti co nechtějí můžou hupsnout na slacline, odpočívají nebo třeba řeší s horským vůdcem Tondou Volkem, co je to technické lezení a jak se dělí, nebo si zkoušejí uzlovat, jistit atd.

Protože nás čeká cesta dlouhá, končíme kolem 13 hodiny a vyrážíme směrem oběd a Ostrava. Dojmů je spousta, limity zbourány, pohledy ze skal vryté do hlavy. No řekněte, kde se člověk může cítit více sám sebou než tam, kde vás všichni berou jaký jste bez jediného „ale?“

spolecna   dsc 8968
img 9350

img 9515

img 9358

dsc 8908

img 9530

 

Projektový den k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby a sbírka potravin.

 

5. 10. 2015 proběhl projektový den, který objasnil dětem vhodnou a přiměřenou formou pojem chudoba, nouze, pomoc potřebným …

Výstupem projetu byla sbírka trvanlivých potravin na naší škole pro Potravinovou banku v Ostravě. Ta tyto potraviny předává rodičům s dětmi žijících v azylových domech, lidem v nouzi apod.

Upřímně děkujeme všem rodičům a zaměstnancům naší školy, kteří se do sbírky zapojili a darovali velké množství potravin.

 

sp 1   sp 2
sp 4 sp 3

 


 

 

Náš první školní výlet

Žáci z novinářského, hudebního a výtvarného kroužku se zúčastnili výletu do Prahy a na Karlštejn ve dnech 16. – 18. září 2015. Prohlédli si Vyšehrad, Pražský hrad, byli okouzleni procházkou noční Prahou. Ovšem nejúžasnějším zážitkem se stala jízda v kočáru na hrad Karlštejn a jeho prohlídka. Všichni si připadali jako novodobí králové a královny.
        Žáci z novinářského kroužku

názor na akci:

Dne 16. 9. - 18. 9. 2015 jsme jeli z novinářského kroužku do Prahy, do našeho hlavního města. Sraz byl jako vždy na nádraží Ostrava - Svinov. Cestovali jsme vlakem RegioJet. Po příjezdu do Prahy jsme šli do metra, protože ubytovna byla hrozně moc daleko od nádraží. Jel jsem poprvé metrem, bylo to úžasné, připadal jsem si jako ve vesmírném městečku. Poté, co jsme se ubytovali, šli jsme se projít, opět jsme jeli metrem, prohlédli jsme si Vyšehrad, kde jsme šli také k rotundě, prohlídli jsme si zbývající hradby, brány, rotundy a památky. Večer jsme viděli večerní Prahu. Posléze jsme se stavili do MacDonaldu na večeři. První den  se mi líbil. A další den jsme se vydali na KARLŠTEJN, jeden z nejhezčích a nejznámějších českých hradů. Nádherná byla cesta v kočáru. Poslední den jsme šli na Pražský hrad, kde jsme viděli hradní stráž, jak se vyměňují, byl to opravdu zážitek.  V pátek už jsme se sbalili a šli na nástupiště. Zpátky domů jsme opět jeli RegioJetem, příjezd do Ostravy byl o půl osmé večer. Těším se na další výlet.
         Radim Vašek, 8. A

hrad1 

karltejn


 

RADOSTNÝ ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Žáci Základní školy a Mateřské školy, Ostrava – Poruba,  Ukrajinská 19, p.o. získali k užívání auto Renault Master, a to v rámci projektu „ Sociální automobil“, jenž mohl být realizován díky mnoha firmám, které na tento projekt přispěly zakoupením reklamní plochy. Slavnostní předání vozu se uskutečnilo v prostorách restaurace Varna v Mariánských Horách. 15.9. 2015. Této významné akce se zúčastnili zástupci státních institucí, regionální televize, sponzorských firem, žáci, jejich rodiče, pedagogové a vedení ZŠ a MŠ, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, p.o. Projekt „Sociální automobil“ zrealizovala společnost Kompakt spol.s r.o., poděkování patří především jejímu řediteli oblastní pobočky panu Břetislavu Božoňovi, který byl hlavním iniciátorem akce. Žáci se zdravotním postižením, především imobilní, se tak mohou účastnit různých akcí pořádaných školou, hlavně školních výletů a rehabilitačních pobytů, mají velkou radost, že mohou poznávat nejen krásy naší vlasti, ale že si vyjedou i do zahraničí.

Mgr. Alena Kanclířová

varna -veden   varna
varna -ci deniska-varna

 


 

 

PŘEDÁVÁNÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO AUTA

Dne 15. 9. 2015 proběhlo slavnostní  předání nového školního automobilu. Akce se konala v restauraci Varna. Žáci z naší školy si připravili různá vystoupení. Nejprve zazpívaly děti z prvního stupně, potom jsem přednesla báseň JÁ a moje kamarádka Karin Havlasová, nakonec nám zahrál Martin Havel na klavír. Paní ředitelka Mgr. Jana Heřmanová měla hezký proslov, kde poděkovala všem sponzorům. Celé slavnostní předávání jsme zakončili skvělým rautem, který pro nás připravili zaměstnanci restaurace Varna. Celá akce se mi moc líbila. A jsem opravdu ráda, že mohu tento vůz využívat nejen já, ale i moji kamarádi, kteří jsou méně pohybliví.

Denisa Vinárková, 7. A   

auto  

deniska-varna

auto2

Naše školní auto

Naše školní auto je moc super 

Silný motor rychlá kola

Dlouhou trať snadno zdolá

Auto na výlet nás poveze

Pan Petr nás odveze

Díváme se na cestu

A z okna vidíme nevěstu

Zamáváme jedem dál

Zastavíme opodál

Podíváme se na hrady zámky přírodu

A nebudeme mít žádnou nehodu

Pohodlí my v autě máme

Vždy na cestu do školy se zpátky vydáme

Deniska Vinárková, 7. A

 


 

 

Klaun Pepíno Prcek

přijel za námi do DRS dne 10.9.2015, aby společně s dětmi i školáky z MŠ a ZŠ Ukrajinská 19 zahájil nový školní rok.

Zažili jsme spoustu zábavy, legrace, soutěží.

Překvapením byla sladká cukrová vata, odměnou byly nafukovací balónky, které vytvaroval Pepíno Prcek do různých motivů, dle přání dětí.

Přejeme všem dětem, školákům i učitelům a rodičům úspěšný a pohodový školní rok 2015-16.

20150910 100315   20150910 100639
20150910 100140 20150910 103042


 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

                                                    1sk

 


 

 

Rozloučení s předškoláky

Ve středu 24.6.2015 jsme slavnostně zakončili školní rok, kdy jsme se rozloučili s předškoláčky. Byli pasování na školáky a dostali nádherný knižní dárek. Měli jsme připravený raut a celé dopoledne jsme se bavili, hráli a tancovali.

1.1  

1.2

 

1.3

 

1.4
1.5


 

Výlet do Beskyd

V pondělí 22.6.2015, brzy ráno jsme jeli na výlet do Beskyd - Dětský letní park Bílá. Občanské sdružení Želvička sponzorovala vstup do parku pro všechny účastníky. Přivítali jsme se a nastínili plán celého dne. Děti se svými rodiči si vyzkoušeli téměř všechny atrakce, které tento park poskytuje. Skákali v nafukovacím hradu, na trampolíně v labyrintu, a také na vzduchové trampolíně. Vyzkoušeli si tubing na skluzavce a kolotoči Rotondo. Děti jezdily na šlapacích autech, hrály si v obřím pískovišti. Obětavý a vstřícný personál nám otevřel a zprovoznil, mimo provozní dobu, lanovou dráhu Zbojník. Čtyřsed ačková lanovka nás i naše vozíky a kočáry vyvezla na horu Zbojník, odkud jsme společně podnikli procházku zpět k hotelu Bauer a dětskému parku. Na vycházce jsme ještě navštívili oboru s divokou zvěří, a pak už naše kroky směřovaly do restaurace Horská jizba, kde jsme si pochutnali na výborném obědě. Milý personál hotelu nám také nabídl v případě nepříznivého počasí využití Wellness služby tohoto hotelu. Odpolední čas jsme vyplnili soutěžemi pro rodiče, kteří výzvu přijali a s nadšením závodili, a tím jsme tento nádherný den zakončili. Všem mnohokrát děkujeme.

2.1 

 

2.2
2.8 2.12


 

POHÁDKA "JAK PEJSEK S KOČIČKOU PEKLI DORT"

Ve čtvrtek 18.6.2015 k nám zavítalo divadlo Duo Šamšula, které nám na závěr školního roku zahrálo

pohádku.

Žil byl pejsek s kočičkou, světničku měli maličkou.

Co nevidět tu byl pátek a v ten den měl pejsek svátek.

Rozhodli se upéct dort, při pečení však byl všude čmoud.
Dali do něj vše, co našli, opepřili, osolili, do pece s ním pospíšili.
A když dort vytáhli ven, viděli, jak je spálen.

Dětem dali slib, že se naučí péct líp.

dou2   dou3
duo dou4

 


 

 

Vyhodnocení sběrové soutěže na 1. stupni.

 

evca5   evca6
evca7 evca8

 


 

 

Tak jako loni, tak i letos jsme se pustili do soutěže ve sběru papíru.
 Nasbírali jsme skoro 3 tuny, nejlepší  sběrači byli odměněni cenami.


evca9 evca10.png


 

Ukončení sběrové soutěže.

8.6. byl u školy přistaven kontejner na starý papír, který jsme objednali u společnosti ORC.

Děkuji všem dětem a rodičům za energii, s jakou se tentokrát do soutěže pustili.

Poděkování patří zvláště panu učiteli Sašovi a našim silným klukům z druhého stupně za pomoc při nakládání .

evca1   evca2
evca3 evca4


  

POZVÁNKA NA DEN ŘEMESEL

                          pozvanka remesla


 

VÝLET NA LIPKU

Ráno jsme se vydali na výlet pěšky do nedaleké vesnice Lhotka. Cestou jsme

pozorovali přírodu, chytali jsme bronz a čas jsme si krátili zpěvem.

Po příchodu na Lipku jsme si na zahradě udělali piknik a k obědu jsme

opékali špekáčky. Dětem se výlet mooooc líbil, tety byly hezky znaveny a

majitel hospůdky nám umožnil častější návštěvy.

dd5   dd6

dd7

 

dd8
dd9

 


 

 

DĚTSKÝ DEN

Den dětí jsme oslavili dne 11.6.2015 na zahradě ZŠ a MŠ Ukrajinská 19.

O pestrý, zábavný program se postarala agentura Lena+. Občanské sdružení Želvička

celou akci financovalo a připravilo občerstvení, TESCO obdarovalo děti balíčky a

hračkářství WIKY poskytlo dětem dárečky.

dd1   dd2
dd3 dd4

 

Výtvarná soutěž Opava 2015

Mezi výtvarné soutěže, kterých se žáci druhého stupně ve školním roce 2014/2015 zúčastnili, patří také soutěž, kterou každoročně pořádá Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Tentokrát byla soutěž vyhlášena s tématem Mistr Jan Hus. I přestože je toto téma pro zpracování velice obtížné, tři naši žáci byli v této soutěži oceněni.
V kategorii 4. až 6. ročníku skončila na 3. místě Natálie Gajová z 6.A.
V kategorii 7. až 9. ročníku skončila na 1. místě Tereza Juchelková z 9.B.
Cenu odborné poroty v kategorii 4. až 6. ročníku obdržela Nikol Cmorjaková z 5.A.
Všem výherkyním gratulujeme!
Na obrázku níže může vidět práci Terezy Juchelkové a Karolíny Janové ze 7. ročníku.

a1  a2 

Výtvarná soutěž - Modrý motýlek 2015

Na 7. setkání handicapovaných dětí a mládeže z Ostravy a přehlídce jejich volnočasových aktivit byli oceněni za výtvarnou činnost dva žáci naší školy. Výtvarnou soutěž tak jako celý program setkání, které pořádá Modrý motýlek, provázelo téma "Čím budu". Po loňském úspěchu Anety Vnenčákové, se z krásných cen tentokrát radovala Deniska Vinárková z 6.A, která by chtěla pracovat ve zverimexu a Ráďa Škrabola z 6.B, který chce být uměleckým kovářem. Jejich obrázky můžeme vidět níže.

a3  a4 

 

Svět techniky U6

Ve světě techniky nás to moc bavilo.

hhh1   hhh2

hhh3

 

hhh4
hhh5 hhh6

 


 

 

Exkurze v HZS

V úterý 19. května 2015 jsme navštívili hasičskou zbrojnici. Děti si prohlédly hasičská auta, vyzkoušely si stříkání z hadice, práci s hydraulickými kleštěmi, zacvičily si v posilovně. Dávaly dobrý pozor, vše je velmi zajímalo. Na hřišti si pak děti zahrály fotbal.

hasici   hasici2

hasici3

 

hasici4
hasici5 hasici6

 


 

 

Snídaně s Hitrádio Orion 26.5.2015

 "Něco cítíme, co to voní,
      za dveřmi nám někdo zvoní,
      je tam malý kamión,
      hurááá přijel za námi
      HIT rádio Orion.
 
     Velké díky HIT rádiu ORION
     dnes vydatnou snídani máme,
     k tomu jídlo a pití
     kafe z TASSIMO a KAUFLANDU si dáme."

orion   orion2
orion3 

 

Dopravní hřiště 15.5.2015

 "Dopravní značky - už některé známe,
    rádi si o nich povídáme.
    Červená, žlutá, zelená,
    už vím, co to znamená.
    Zelená!...volnou cestu znamená."

 

hriste   hriste2
hriste3   hriste4

 

 

ROZLOUČENÍ S KULINÁŘEM

Dne 25.května proběhlo rozloučení s Kulinářem pro tento školní rok a zároveň oslava úspěchu našich mladých kuchtíků v soutěži Coolinaření s Albertem. Za odměnu jsme dětem servírovali pizzu od profesionálů..............

111  112 
113   114

115

 

116
117 118

 

VÝHRA V SOUTĚŽI

Naše škola se rozhodla zúčastnit soutěže "Zdravá pětka", vyhlášené společností Albert. Podmínky soutěže byly následující. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: 1. - 3. třída, 4. - 6. třída a 7. - 9. třída a free coolers. Podmínky: studená kuchyně, cena do 100 Kč pro 4 osoby. 

Velice gratulujeme našim kuchtíkům, kteří vyhráli v kategorii FREE COOLERS  s vejci plněnými tuňákovou pomazánkou....

kulin 

POKLADY ZEMĚ

Dne 10. dubna jsme se vypravili s dětmi, které jsou přihlášeny do fotografického kroužku, na výlet do Ostravy – Plesné. Do Plesné jsme se přiblížili linkovým autobusem. Zbytek cesty jsme došli pěšky. První naše kroky vedly do koňského výběhu. Fotografickým tématem byly totiž tento den ,,POKLADY ZEMĚ“. Toto téma vyhlásila jako každoroční výtvarnou a fotografickou soutěž ZŠ Ostrčilova. Děti byly proto velmi rády, že jim bylo umožněno nafotit si koně zblízka přímo v ohradě. Nezapomněli jsme se zastavit také v naší oblíbené kavárničce Kafrárně, kde jsme se občerstvili a připravili se na cestu pěšky do školy. Zvolili jsme příjemnou trasu lesem kolem potoka. Kromě různých přírodních zákoutí jsme viděli také kaluž plnou žabích vajíček. Vše jsme samozřejmě nafotografovali. Všichni účastníci výletu byli po návratu do školy sice unaveni, ale plni nových zážitků.

foto7   foto8
foto9 foto10


 

DŘEVĚNÉ RYBY

Na jaře 2015 jsme se ve výtvarném kroužku pustili do zpracování dřeva. Žáci, kteří navštěvují výtvarný kroužek, byli velmi nadšeni. Našim cílem bylo vytvořit rybky korálového útesu. Nejprve si žáci nakreslili rybu, kterou měli za úkol vyřezat z dřevěné desky. Po obroušení a osmirkování si rybku mohli dotvořit podle vlastní kreativity. Žáci si při výrobě rybek vzájemně pomáhali a vznikla tak příjemná tvůrčí atmosféra. Někteří rybky dozdobili látkami, krajkami, korálky a lesklými flitry. Jiní ji polepili ústřižky z papíru nebo mušličkami. Fantazii se meze nekladli. Práce se žákům dařila a výsledek, který můžete vidět na fotografiích níže, se velmi povedl. Hotové rybky budou tvořit dekoraci v naši nové škole v relaxační místnosti.

vk2   vk3
vk4

vk5


 

BUBNOVÁNÍ

Muzikoterapie a bubnování nás baví, hudbu máme rádi.

drs1   drs3
drs4 drs2


 

 

Vernisáž výstavy ,,Pohled do jiného a přece stejného světa" 2015

Dne 6. května proběhla vernisáž 6. ročníku mezinárodní výstavy výtvarných prací osob s poruchami autistického spektra ,,Pohled do jiného a přece stejného světa". Vernisáž s předáváním cen proběhla ve foaye Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku. Mezi TOP třinácti oceněnými pracemi se umístila kresba snového městečka od Romana Fliegera, žáka 7. třídy. Mezi vystavenými dílky se objevil i obrázek žákyně 5.B Anety Novákové. Na výstavě zářily sytě barevné obrázky Denisa Alexy a Patrika Švengra z šestého ročníku, které dostaly diváky do příjemné a pohodové nálady. Pozadu nebyly ani práce deváťáků Evy Michalové, Zuzany Rajnochové, Jana Hůly, Jana Miksy, Saši Otiska. Komisi složenou z odborníků, kteří vybírali výtvory dětí na výstavu, zaujal i obrázek Lukáše Vávry z 6.A, který zobrazoval svět počítačových her. Vernisáž byla velice povedená a kromě uměleckých dílek na nás čekalo i výborné občerstvení. Děkujeme SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, p.o., která tuto soutěž pořádá a přejeme spoustu úspěchů i v dalších ročnících.

auti1   auti3
auti2 auti4


 

Divadelní představení Kocour Modroočko.

 

evca2   evca4

Modroočko pochází z oblíbené dětské knížky spisovatele a přírodovědce Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka (1965). Na začátku je to roztomilé kotě, které si po vypuštění z mateřského pelíšku zvědavě a někdy trošku nemotorně osahává svět a hledá v něm své místo. Seznámí se se zkušenější Zelenoočkou, přátelským, ale poněkud sebestředným Zrzundou, protřelým a trochu nebezpečným Natrhouškem… postupně vyroste v dospělého kočíčího mládence, zamiluje se a stane se šťastným tatínkem. Modroočkovy příběhy v divadelní hře doprovázeny hudbou Marka Ebena baví už několikátou generaci a nás bavily také.

 

evca1  

evca3


 

KNIHA-A-JÁ-2015

V tomto roce jsme se poprvé rozhodli zúčastnit výtvarné soutěže s tématem „Kniha a JÁ“. Zpracování „knihy“ ve výtvarných dílkách bylo pro žáky trochu obtížné. I přesto ale vznikly na naší škole velmi povedené kresby a malby s danou tématikou. Na fotografiích můžeme vidět malbu pastelkami od Zuzany Rajnochové (9. ročník) a kresbu tužkou od Natálie Gajové (6. ročník).

m5   m6


 

Pohled do stejného a přece jiného světa 2015

Další výtvarnou soutěží, které se naši žáci již tradičně účastní, je soutěž s názvem "Pohled do jiného a přece stejného světa". Tato soutěž je určena pro děti s poruchami autistického spektra. Na fotografiích můžeme vidět malou ukázku obrázků od Zuzany Rajnochové, Lukáše Vávry, Denisa Alexy a Evy Michalové. Držíme všem zúčastněným palce!

m1   m2
m3 m4


 

Velikonoční radosti 2015

Od pondělí 30. března do středy 1. dubna proběhla na druhém stupni velikonoční výstavka našich žáků a pedagogů. Chodby naší školy dostaly příjemnou jarní atmosféru. Výstavka byla jako každý rok prodejní. K zakoupení zde byly nejen keramické dekorace, nádherné věnce a koše pletené z pedigu, malované kraslice, ale i spousta dalších velikonočních potěšení. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách výstavky a navodili tak příjemnou velikonoční atmosféru. Děkujeme také všem, kteří zakoupením výrobků přispěli na další provoz výtvarné dílny.

v1   v2
v3 v4

 

Coolinaření s ALBERTEM

Naše škola se rozhodla zúčastnit soutěže, vyhlášené společností Albert. Podmínky soutěže byly následující. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. - 3. třída, 4. - 6. třída a 7. - 9. třída. Podmínky: studená kuchyně, cena do 100 Kč pro 4 osoby. 

Kategorie 1.-3.třída zvolila nazdobený toust s mrkvovou pomazánkou

Kategorie 4.-6.třída zvolila těstovinový salát, jehož recept naleznete zde:

Kategorie 7.-9.třída zvolila vejce plněná rybí pomazánkou, recept naleznete zde:

Jak se nám dařilo, posuďte sami…

 1. -_3._tda_foto1 

1. -_3._tda_foto4 

 

 4. -_6._tda_foto4  

 kopie -_p1290114

 

 7. -_9._tda_foto2  7. -_9._tda_foto3


 

Lyžařský kurz na Červenohorském sedle  18.-21.3.2015

byl skvělým zakončením lyžařské sezóny 2015. Slunce a dostatek sněhu na sjezdovkách nám přály po celé čtyři dny.  Nadšení lyžaři Filip, Honza, Lukáš, Ondra a snowboardista Míša absolvovali nejen výcvik na svahu, ale rovněž zdokonalování již osvojených dovedností. Skupina monoskiařů ve složení Terezka, Karinka, Matěj a David se zaměřila na výcvik carvingové techniky. Díky výborným sněhovým podmínkám zdolávali všechny výcvikové tratě v lyžařském areálu. Pochvalu zaslouží všichni účastníci kurzu, především za skvěle připravené zázemí, průběh výcviku, dobrou náladu a nadšení pro zimní sporty. Všichni se těšíme na novou lyžařskou sezónu 2016 J

img 8446   img 8443

p1090939

 

p1090892 1
img 8933 img 8829


 

Lyžování na Vaňči 10.3.2015 

 

kopie -_p1290114   p1290138kopie
p1290195kopie p1290198kopie


 

Velikonoční výstavka

vvvv    

vvv

Moc rádi jsme se pochlubili svými výrobky na Velikonoční výstavce konané 30.3. a 31.3. v prostorách naší školy.

Upřímně děkujeme rodičům za dobrovolné vstupné. Tento výtěžek 489.- Kč využijeme k nákupu materiálu pro další tvoření.

 

velikonoce4   velikonoce1

 


 

 

Hipoterapie v duhové Plesné

  1. Dělat hipoterapii, když vám slunce svítí do zad, je radost.
  2. Dělat hipoterapii v místě, kde jsou lidé, co mají rádi svoji práci, je radost na druhou.
  3. Dělat hipoterapii s dobře připravenými koňmi, kterým můžete takřka stoprocentně věřit, je radost na třetí.

Nám se povedlo takové místo najít. Jedná se o klub Duhová víla v Ostravě-Plesné, kde jsme začali jezdit od listopadu 2014.

Když budete hledat informace o hipoterapii, zjistíte, že je to jedna z rehabilitačních technik, která pomáhá dětem s různým postižením. Je však potřeba dodat, že pokud nechcete dítě jen vozit na koni, ale dělat to „pořádně“, pak potřebujete kvalitního koně, sehraného hipologa a dobrý terén. Toto všechno jsme našli v Duhové víle v Plesné. Paní Martina Holušová, která je majitelkou klubu, nám již od začátku vycházela vstříc a nabízela všechny možnosti svého zázemí, abychom mohli naplnit různá specifika našich žáků, které ve škole máme. Jako přidaný bonus je její ochota a energie, která se přenáší na děti i nás, když na hipoterapii přijedeme. Plesná nabízí také nádherné možnosti terénu, který zvyšuje nároky na práci dítěte, které sedí na hřbetu koně a navíc se dá spojit s dalšími tématy lesa a zvířat v něm. Využíváme také zpevněných komunikací, kde si děti zkoušejí koně vést a získávat tak zpětnou vazbu na své chování a učí se komunikovat s koněm trochu jiným způsobem.

Jak jsem uváděla výše, spojení věcí, které přinášejí výsledek na třetí, za který děkujeme Duhové víle, Martině i Plesné.)

A nesmím zapomenout na zázemí v kavárně Kafrárně hned vedle statku, kde se u kávy a dortu probírají všechny zážitky, které proběhly.

Děkujeme!!!

hip1 

 

hip2
hip3

hip4

 

hip5 hip6

 


 

 

Divadelní představení Liduščino divadlo.

 Dne 19.3. 2015 jsme my všichni z 1. stupně Ukrajinské školičky  v Ostravě -Porubě navštívili milé, jarní představení " VESELÉ VELIKONOCE"  v Nové Aule VŠB-TUO.

 LIDUŠČINO DIVADLO- nám  v pohádkovém pásmu představilo vznik velikonočních svátků,staročeské velikonoční zvyky, koledy a lidové písničky.

 Tímto divadlem jsme i my přívítali příchod jara a moc se nám to líbilo.!!!

 

divadlo3

divadlo4

 

divadlo1   divadlo2

 


 

Velikonoční řemesla v klubu Ámos.

 V pátek přestože bylo 13tého , jsme vyrazili tramvají na velikonoční řemesla do centra Ostravy. Celý klub Ámos byl velice pěkně vyzdoben vajíčky, květy, trávou a živými kuřátky. Ta se dětem líbila nejvíce. Děti si vyrobily květináčky, panenku z lýka, jarní kuřátko a malovaná  vajíčka voskem.

Moc se nám to líbilo.

opvk4   opvk
opvk2 opvk3

 


 

 

 

                   velikonoce


 

              pas


 

Jak se šesťáci vypořádali s úkolem vytvořit pracovní list na téma - objem

Třída 6.A prožila netradiční hodinu Fyziky, jejíž cílem bylo, aby se žáci vžili do role učitele a připravili pro své spolužáky testy na prozkoušení znalostí. A  jak se šesťáci vypořádali s úkolem vytvořit pracovní list na téma - objem? Posuďte sami......

KLIKNI NA ODKAZ:

                     Výsledky - jednotky objemu

Práce našich žáků naleznete také v sekci PRACOVNÍ LISTY, kategorii FYZIKA


 

 

Požární ochrana očima dětí - 2015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo soutěž s hasičskou tématikou Požární ochrana očima dětí pro rok 2015. Naše škola se tradičně zúčastnila výtvarné části soutěže. Mezi obrázky, které budou zastupovat naši školu, patří také práce žáků z 6.B. Reprezentovat nás bude kresba hasičského vozu progresemi od Martina Sobotky a malba fixami od Radka Škraboly, které můžeme vidět na obrázcích níže. V loňském ročníku soutěže získal velmi dobré umístění Lukáš Koukal, který vyhrál krajské kolo. Všem zúčastněným proto držíme palce a doufáme v podobné úspěchy!

hasici   hasici2


 

 

Valentýn v naší škole

V pátek 13. 2. 2015 se slavil v naší škole Valentýn. Žáci si mezi sebou vyměňovali valentýnky. Paní učitelka Katka Marečková byla zvolena Valentýnkou školy. Dostala dárek, korunu a lízátko, měla velkou radost. Valentýnem školy se stal Tomáš Jedelský ze sedmé třídy. Z naší třídy dostaly nejvíce valentýnek Katka a Sarah. Valentýnky rozdávala děvčata z 6. A, Vendula a Aneta, které byly převlečené za amory.
                                                                                                      Napsal kolektiv 6. B

valentyn   valentyn2


 

Koncert Pavla Nováka ml.

 Chovej se jako člověk.

Pravidla slušného chování zpracovaná v krásných dětských písničkách Pavla Nováka. Výchovný pořad velmi srozumitelnou formou seznamuje děti se základy slušného chování a vztahů mezi lidmi. Začíná se stolováním s praktickými ukázkami. Navazuje seznamování se s malou exkurzí do pravěku. Zpívá se o kouzelných slovíčkách "děkuji" a "prosím", hovoří se o vlídnosti. Pokud se chceme prát, tak pouze v ringu. Zazpívali jsme si  o tom, že odpadky na zem házet nebudeme. V písničce se dětí dozvěděly, že každá příležitost si žádá jiné oblečení.

pavel novak_2   pavel novak_1

 


 

 

Tvůrčí dílna v Centru volného času v Porubě.

V únorové tvůrčí dílně jsme si vyrobili veselé klauny. Všem se dílo povedlo .

tvurci dilna_1   tvurci dilna_2


 

Přehlídka dětské divadelní tvorby Arénka

 

Dne 23.1. a 24.1.se konal 19. ročník Přehlídky dětské divadelní tvorby Arénka. Arénka je nesoutěžní přehlídkou dětských souborů, zabývajících se především divadelní tvorbou, ale i jinými uměleckými aktivitami. Přehlídku již druhým rokem pořádá občanské sdružení Donum. Smyslem přehlídky je konfrontace různých stylů práce s dětským souborem, vytvoření příležitostí pro předávání zkušeností. Doprovodný program tvoří diskuze o shlédnutých představeních, metodice práce s dětmi a praktické workshopy, zabývající se dramatickou výchovou dramaterapií, pod vedením odborných lektorů.

dasa2   dasa4
dasa1 dasa3

 


 

Názory dětí

Arénka je dobrá příležitost k tomu, aby se děti, které rády vystupují, předvedly. Je určitě dobře, že nás na Arénce vystupuje tolik, můžeme si potom porovnat své zkušenosti. Bez dobrých diváků bychom to tak dobře nedali. KAWAII!!!

 


 

Chcete předvést talent svůj?

Vypravte se na Arénku.

Zakřičíme "Machu stůj",

poctíme herectvím svou maminku.

Divadelní prkna jsou nám k dispozici,

představení potřebná jsou přeci.

 


 

 

 

DĚTI, POZOR, ČERVENÁ!

V roce 2015 jsme se opět zúčastnili již XXXIII. ročníku výtvarné soutěže s  názvem ,,Děti, pozor, červená!“, tematicky zaměřené na bezpečnost v silničním provozu. Hlavním námětem v tomto roce bylo: Odrazky, blikačky, reflexní oblečení – zkrátka chci být v silničním provozu vidět. Na fotografiích jsou práce od Honzy Hůly a Natálie Gajové, které byly zaslány do soutěže, aby reprezentovaly naší školu. Všem zúčastněným držíme palce a o výsledcích soutěže budeme informovat na webových stránkách.

dp2   dp1  

 

HIPOTERAPIE 5.B V PLESNÉ 2015

V úterý 27.ledna jsme byli na výletě v Plesné, měli jsme jezdit na koních, ale v noci mrzlo a sněžilo, a tak by bylo ježdění nebezpečné.  I přesto jsme si to užili.   Nejdřív jsme si koně  prohlédli  a   pozdravili se s nimi. Pozorovali  jsme, jak koně vyhánějí  do výběhu. My otužilci jsme  přelezli ohradu a brodili jsme se sněhem kopec nekopec  za nimi. Pan Petr nám dal sebou tašku sušeného chleba a paní Katka vzala pytlík mrkve. Co myslíte, že jsme s tím udělali? Pro koho to asi byla svačinka? Pro koníčky. Vendulka a Martínek měli ze začátku trošku obavy, ale zvládli to, a to je super! Všichni jsme společně koníčky krmili z ruky. Koníkům svačinka chutnala. Vrátili jsme se do stáje. Saša a Kristýnka dávali krmení do žlabu, pak jím se senem pomohla Anetka. Martínek se staral o všechny kočičky a koťata. Při práci nám vyhládlo, a tak jsme šli mlsat do kavárny. Někdo si dal palačinky, někdo štrúdl, dospěláci kafe. A pak už byl čas vrátit se do školy. Tenhle výlet jsme si moc užili, pojedeme příště zas a snad si už i zajezdíme.

Napsala 5.B 

hipo1 hipo2
hipo3   hipo4
hipo5 hipo6

 


 

 

Divadlo Smíšek

Přijelo k nám do školy divadlo Smíšek , které pobavilo nejen děti, ale i nás dospělé . Už teď se těšíme na další návštěvu v červnu.

 

smek2   smek1


 

 

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 29. ledna proběhlo na naší škole slavnostní předávání pololetního vysvědčení. Každá třída si tento výjimečný okamžik zpestřila jinak. Například kolektiv 9.B šel navštívit nemocného spolužáka. Žáci 6.B a 7. třídy se rozhodli pro malé posezení v cukrárně. Pro některé žáky to bylo vůbec první vysvědčení, které na naší škole dostali. Takže bylo opravdu co slavit. Všichni žáci měli velkou radost, hlavně z pololetních prázdnin, které je čekali.

 

 

vysvdceni1   vysvedceni2 

 

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

Žáci deváté třídy se v letošním školním roce zúčastnili prvního ročníku soutěže s názvem Srdce s láskou darované. Soutěž byla rozdělena na literární a výtvarnou část. Konkurence byla opravdu velká, soutěže se zúčastnilo přes 550 projektů z celé České republiky. Přestože se kolektiv 9.B na prvních místech neumístil, cíl soutěže, který spočíval v podpoře tradičních lidských hodnot, žáci splnili na výbornou:-). Více informací o soutěži a jiné projekty najdete na webových stránkách http://age-management.cz/soutez/.

Soutěžní báseň a foto:

PRO RADOST

Jsme 9.B kolektiv.
Máme spoustu nešvarů svých,
ale dobré vlastnosti také máme,
někdy si i pomáháme.
Jsme parta více holek, než kluků,
často si podáváme pomocnou ruku.

Práce na srdci nám trochu déle trvá,
ale náš kolektiv už se tolik netrhá.
Karton jsme obalili novinami,
nejsou už takové nešvary mezi námi.
Srdce jsme malovali narůžovo,
byli jsme celí špinaví od toho.
Nad darování srdce jsme uvažovali jen chvíli.
Vytvořili jsme i žíly,
tím dokazujeme svou píli.

Pan Petr je velmi milý a obětavý,
v Biologii nás vždy pobaví.
Vymýšlí pro nás aktivit spoustu,
je totiž na vysokém sportovním postu.
Na naší škole byl nejdříve fyzioterapeutický pracovník,
na hippoterapii nás naučil s koňmi trik.
Po skalách s ním lozíme,
že spadneme, se nikdy nebojíme.
Na raftování se vždycky moc těšíme,
velké množství řek sjíždíme.
Na plavání děláme vždycky spoustu blbostí,
pan Petr je totiž dobrák od kosti.
Protože se už blíží zima,
na lyžáku to bude zase prima.
Protože ne všichni z nás chodit můžou,
dospělí jim v tomto pomůžou.
Pan Petr s monoski jezdí jako ďábel,
přitom je to ve svém srdci velký anděl.

Ne jenom že duši má krásnou,
všechny holky nad ním také žasnou.
Hnědé vlasy, mužné tělo,
je vidět, že cvičit se mu hrozně chtělo.
Je radost na něj pohledět
a něco zajímavého od něj se dozvědět.

Pan Petr má k nám cestu dlouhou,
přitom s ním máme jen hodinu pouhou.
Dojíždí do Ostravy až z Nového Jičína,
není to promarněná hodina.
Doma má tři malé děti,
i přesto vždy rád za námi letí.
Dva kluky a jenu holku,
navštěvují ještě školku.

Má spoustu aktivit i mimo svou práci,
ve vodě se s dětmi učí plavat jako draci.
SK Kontakt se jeho skupina nazývá,
spoustu legrace s ním ve vodě prožívá.
Rád se hodně hluboko potápí,
s ledovou vodou si neoprenem poradí.
Cyklistice také fandí,
s kolem skoro každý den drandí.

Za jeho dobrotu mu darujeme kartonové srdce,
takových lidí je málo přece.
Protože nás dobře učí
a moc nás při tom nemučí,
dáváme mu orgán srdce.
A doufáme, že si na nás vzpomene i po roce.
Srdce může použít i jako pomůcku do biologie,
on tak hodný přeci je.

Děkujeme mu moc za vše,
zasáhl srdce naše.

Kolektiv 9. B – Karin, Eva, Saša, Zuzka, Terezka, Honza, Honza, Honza a Štěpán

 

srdce1   srdce2
  

 

BURZA FOTOGRAFIÍ

fotokrouek

 

Od 2. do 6. února bude probíhat na chodbě budovy 17. listopadu prodej fotografií ze školních akcí. Malá fotografie zde bude k dostání za pouhé 3,-Kč! U paní Ivetky J. a paní Markétky je možnost domluvit i množstevní slevuJ

Zakoupením fotografie podpoříte FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK!!!NEMOCNIČNÍ KLAUNI

Ve středu 21.1.2015 jsme nebyli sami, přišli mezi nás zdravotní klauni.

Radost i pláč mají na tváři, každému s nimi očička zazáří.

Tolik radostí, pohody a dojetí, přineslo jejich klaunovo objetí.

Břéťa, Zita a Andělka, to je partička boží,

my mysleli jsme, že děti samou radostí stacionář zboří.

Bylo to nádherné, zastavil se čas,

my těšíme se jenom, až přijedou zas.

nemocnin klauni1   nemocnin klauni2  

nemocnin klauni3
 


 

 

Prohlídka betlému 15.1.2015

Na tři krále o krok dále, zvědaví jsme neustále,

na betlém v třebovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Vánoční písně jsme u betléma zapěli, otec na bongo hrál,

biblický příběh vyprávěl a také dětem dárečky rozdával.

Každé dítě  si vybralo dáreček, malý papírový zvoneček,

na němž betlémské poselství stálo.

Otec ještě křížek na čelo dětem dal, a potom všem klid a pohodu v duši přál.

betlm1   betlm2  

betlm3


 

 

Zimní radovánky na školní zahradě.

 

zima1   zima2

 

 


 

 

Vánoční besídky ve třídách.

 

vanoce  

 

vanoce2


 

 

Mikuláš Hitrádia Orion a hráčů FC Baník

Také odpoledne 5. prosince 2014 bylo veselé. Na oddělení Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava dorazil Mikuláš s andělem a čertem z Hitrádia Orion a jako bonus přivedla i hráče FC Baníku Ostrava. Přivítali jsme Michala Frydrycha, Jiřího Pavlenku, Tomáše Vengřinka a Davora Kukece, kteří       po marné snaze čerta odnést si někoho do pekla a rozdání mikulášské nadílky, předali adventní kalendáře, ovoce a upomínkové předměty Baníku Ostrava. Samozřejmě nesměly chybět podepsané fotografie hráčů s věnováním.
Zpívalo se, fotilo se a došlo i na spoustu zajímavých otázek, např. kolik gólů dali, co jedí nejraději, kam chodili do školy, jak se učili… Odpoledne uběhlo  v příjemné předvánoční atmosféře a vykouzlilo na tvářích dětí úsměv a radost.

hitradio1   hitradoi2
hitradio3 hitradio4

 

 

Mikulášská nadílka

5. prosince 2014 nás na dětské oddělení MNO přišli potěšit žáci ze ZŠ Ostrčilova, kteří si připravili s Mgr. Radmilou Hiklovou vánoční vystoupení s baletem, básničkami a vánočními koledami, které zpívali pod taktovkou Mgr. Jakuba Mezírky. Po té vstoupil Mikuláš s čertem a anděly, kteří za básničku či písničku rozdávali dětem mikulášské balíčky, které dobrotami naplnilo stravovací zařízení naší nemocnice. Všichni  měli z jejich návštěvy radost.

mikulas1   mikulas2
mikulas3 mikulas4

 


 

 

Strana 3 z 5

«ZačátekPředchozí12345DalšíKonec»

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.