volny-den

 

Čistíme rybník, pomáháme přírodě

Využili jsme jednoho z posledních mrazivých dní a vyzbrojeni pytli a pracovními rukavicemi jsme se vypravili k rybníku u školy. Vybrali jsme nejen odpad ze dna rybníka, ale také z rákosí, keřů a prostoru okolo. Trochu jsme vymrzli a trochu se zmazali, ale doufáme, že se budeme moci alspoň nějaký čas těšit z kousku čisté přírody.

Akce proběhla v rámci projektu Erasmus+ KA2 FUTURE FOR THE PLANET - FUTURE FOR US

e1 ka2 rybnk kol

 

Příprava na vystoupení

Příští týden nás čeká akce na Černé louce - Modrý motýlek. Je to vlastně oslava Dne dětí, které se účastní děti z různých ostravských škol a zařízení. Náš taneční kroužek bude tuto akci zahajovat a tak se velmi pilně připravujeme, nacvičujeme a trénujeme. Věříme, že se na nás všichni přijdete podívat:-)

tt3   tt4

 


 

 

 

Mezilidské vztahy, sexuální výchova

Dne 20.5. 2014 na naší škole proběhl projektový den s tématem mezilidské vztahy – sexuální výchova. V první části jsme vypracovávali pracovní listy týkající se mezilidských vztahů, např. poznávání vztahů mezi lidmi na obrázku, určování vztahů osobních a neosobních apod. V další části proběhla beseda o sexuální výchova. Vysvětlovali nám, co znamená sexuální život, jaká jsou rizika spojená s tímto životem, jak se chránit před pohlavními chorobami atd. Bylo to velmi zajímavé. Poté jsme přešli k praktické části, ve které jsme si zkoušeli, jak navléct prezervativ. V poslední části jsme se rozdělili na chlapce a dívky a probírali jsme otázky týkající se sexu, který jsme před tím anonymně napsali na papír a vložili do krabičky. To bylo velice zajímavé. Celý projektový den byl velmi poučný a líbil se mi.

Martin Havel, 8.A

 

mezilidskvztahy1 mezilidskvztahy2


 

Seminář - Taneční terapie

Ve dnech 4.-5. dubna se na naší škole uskutečnil seminář s názvem: Využití pohybové terapie pro nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorem semináře byla PhDr. Jaroslava Dosedlová, z Brněnské Masarykovy univerzity. Účastnice si na vlastní kůži :-) vyzkoušely různé techniky tance a práce s tělem, ale také hlasem(afro tance, kruhové tance, intuitivní a expresivní projev). Velká část semináře byla věnována komunikaci ve stresových situacích a  reakci těla na tyto situace. Vše co jsme vnímaly v těle, veškeré pocity, napětí, uvolnění jsme následně prodiskutovaly. Cílem bylo lépe porozumět sobě i ostatním. Příjemnou součástí semináře byly také, pro nás  nové relaxační a energetizující techniky. Seminář jsme zhodnotily jako velice přínosný a zajímavý. Všichni se těšíme na další setkání s vynikající lektorkou při příštím semináři.

Dáša Vašíčková a Petra Ištuková

tanter tantera

 


 

 

Nedělej si problém - beseda s Městskou policií Ostrava

Dne 5. prosince 2013 se na naší škole konala beseda s názvem Nedělej si problém. Besedu přednášeli dva členové městské policie. První hodinu nám ukazovali různé ukázky, např. co je krádež, loupež, napadaní atd. Každou ukázku jsme si společně rozebrali a vysvětlovali si, jaký trest za to můžeme dostat, nebo jestli to bude jen přestupek. Ty ukázky byly nahrané samotnými členy městské policie. V druhé polovině jsme měli jinou besedu, ale se stejnými policisty, týkala se občanských průkazů. Paní policistka nás seznamovala s tím, jak se taková občanka má vyřídit a kde. Dávala nám rady, jak s občankou zacházet. Pak nám taky ukazovala občanku, kterou si můžou vyřídit i děti pod 15 let, které je na rozdíl od klasické občanky zpoplatněná 50 Kč.

Zdeněk Mirga, 9.B

img 6241 img 6237


 

Poruchy příjmu potravy

V rámci primární prevence naši školu navštívilaanorexie2 skvělá lektorka centra Anabell Katka Glumbíková, která si pro nás připravila velmi zajímavou přednášku o poruchách příjmu potravy. Přednášky se zúčastnily všechny dívky od 6. - 9. ročníku. O tom jak moc dívky beseda zaujala, se můžete dočíst v následujícím příspěvku.

Poruchy příjmu potravy Dne 5. listopadu jsme v rámci druhé vyučovací hodiny měly přednášku o poruchách příjmu potravy, na které jsme byly pouze my, holky. Přednáška se týkala anorexie a bulimie, ale dozvěděly jsme se také něco o dalších typech poruch příjmu potravy. Přednášející byla školní psycholožka ze ZŠ Porubská, a pracuje v organizaci Anabell, která se zabývá právě poruchami příjmu potravy, a byla hrozně fajn. Říkala nám různé příběhy dívek, které se už s těmito nemocemi setkaly. Dozvěděly jsme se, jaké jsou příznaky anorexie a bulimie, jaké bývá chování anorektiček a bulimiček a taky něco o jejich psychice. Byla to velmi zajímavá a poučná přednáška

Zuzana Rajnochová, 8.B


 

 

Taneční hry jedou :-)

Již od září 2014 pokračujeme v tanečních hrách a jiných zajímavých tancích pro potěšení těla i duše. Každých 14 dnů přinášíme nové nápady a báječně se bavíme :-)

Jarka S a Dáša V

tance1   tance2
tance3 tance4

 


 SOUSTŘEDĚNÍ TANEČNÍHO KROUŽKU.............

 

Dne 13.12.2010 se uskuteční oblíbené soustředění dramatického kroužku spojené se spaním ve škole! Budeme si hrát, trénovat na besídku, večer si pustíme pěknou pohádku a možná přijede i Divadélko Smíšek. Letos se k nám připojí také kroužek taneční, takže se opravdu máme na co těšit.

Budete potřebovat: souhlas rodičů; velkou svačinu na odpoledne; 30 Kč na večeři, snídani, a pití (+ 10 Kč na divadlo); spacák a polštářek; pyžamo; pohodlné oblečení, hygienické potřeby; léky; v aktovce věci na úterý.

Dozorovat vás budou: Katka, Dáša, Světla......a uvidíme.....

Informace: Katka Moroňová, Dáša Vašíčková


 

 

 

Informace pro rodiče o programu proti šikaně

Vážení rodiče,
naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně ani tak není škola zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy). Využít lze také naši schránku důvěry (umístěnou na stolečku u kuchyňky). Vaši informaci budeme brát vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

Mgr. Kateřina Marečková
školní metodik prevence


 

Beseda - Bezpečnost na internetu

V pondělí 15. dubna se uskutečnila dvouhodinová beseda o bezpečnosti na internetu. Tato beseda byla určena pro žáky osmých a devátých ročníků a byla zaměřena především na podávání informací o vlastní osobě na sociálních sitích. Této besedě předcházel anonymní průzkum o užívání internetu.Pozornost byla věnovaná citlivým údajům jako je datum narození, adresa, akce, kterých se uživatel zúčastní a to zejména z hlediska bezpečnosti. Velkým fenoménem dnešní doby je také přidávání fotografií různého typu na sociální sítě, které mohou ovlivnit nejen naši přítomnost, ale také budoucnost. Součástí besedy bylo promítnutí dvou krátkých filmů, které byly vytvořeny samotnými dětmi jako uživateli facebooku a jedním delším filmem z cyklu "Seznam se bezpečně!"Žáky beseda velmi zaujala, protože toto téma jim je velmi blízké. Po promítání filmů byl věnován čas dotazům jednotlivých žáků, kterých bylo "požehnaně" :) Ze strany žáků byl viditelný zájem o tuto problematiku.

beseda1   beseda2


 

 

Pozvánka na Vyrábění adventních věnců

vnce 2019

 


 

 

Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku...

22. března odpoledne se nás sešlo tolik, že jsme místo dílny obsadili větší prostory školní kuchyně. Společně jsme se naučili pracovat s černým drátem a vyrobili si z drátů a perliček velikonoční dekorace a zápichy do květináčů.

maminko tatnku 2018 kol


 

Velikonoční vyrábění

Dne 10. dubna 2014 se od 14.00 do 15.30 hod sešli naši žáci se svými rodiči s v 7. A třídě s pedagogy za účelem velikonočního vyrábění. Ve velmi příjemné atmosféře, nejen ovlivněné jarní výzdobou a občerstvením, si vytvořili vkusné výtvory, které jistě ozdobí jejich domovy na Velikonoce. Spolupráce pedagogů, rodičů i jejich dětí se nám vydařila, což je vidět na snímcích. Naše nafocené slepičky i vajíčka se svými tvůrci můžete shlédnout nejen zde, ale i na výstavce, která proběhne od 14. – 16. dubna v prostorách naší školy. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další velikonoční vyrábění. Vaše Ivana, Šárka a Helena

 

fotografie0054 fotografie0061


 

Vyrábění beránků

Vyrábění beránků

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se uskutečnil Kreativní kroužek s velikonoční tématikou. Děti tvořily velikonoční beránky z popcornu a nemálo se u toho i najedly. Jejich výrobky se jim velice povedly a proto budou vystaveny ve třídě 7.A a poté si je odnesou domů. Na další kreativní tvoření se na Vás těší: Ivana Kubesová, Šárka Fránková

f1 f2


 

 

Setkání Comenius - Bordeaux

Od 16/09/13 do 20/09/13 se konalo projektové setkání Comenius v Bordeaux (Francie). Za naši školu se tohoto setkání účastnili Eva Čaplová a Jan Lorencovič . Na programu bylo jak poznávání města Bordeaux a okolí, tak společné sportovní aktivity.

francie 197 mezera francie 212

 

Velikonoční vyrábění

Paní vychovatelky I. Kubesová a Š. Fránková uspořádaly 26. 3. 2013 velikonoční tvoření s rodiči a žáky naší školy. Dívčí klub se také zúčastnil s paní vychovatelkou S. Volkovou. Paní Vlochová a paní Halvasová přišly tvořit s dětmi a vyrobily si pěkná vajíčka z papírových květinek. Děti si vytvořily z vajíček veselé slepičky. Atmosfére byla moc pěkná, jen to počasí nám stále nepřipomínalo jaro a velikonoční svátky. Hotová vajíčka si všichni odnesli domů a měli z toho velkou radost.

krea5   krea6
krea7 krea8

 


 

   

 

Projektové setkání v Polsku

21.-25. 1. 2013 se uskuteční první zahraniční pobyt s účastí žáků v rámci nově schváleného Comenius projektu Diverzita a integrace ve sportovních aktivitách. Devatenáctičlenná skupina žáků a pedagogů stráví spolu s našimi partnery z Německa, Polska, Švédska a Norska několik dní lyžováním, sáňkováním, monoski, bruslením, plaváním a dalšími sportovními aktivitami v naší partnerské škole v Rybniku i v horském středisku Wisla ve společnosti svých vrstevníků z partnerských škol. Věříme, že tato akce přinese dětem nové sportovní zážitky, nová přátelství i novou motivaci komunikovat v cizích jazycích.

Více o projektu na www.comeniussportingactivities.blogspot.cz

 

 

 

alt

 


 


 

 

 

Studijní kresba

Ve výtvarném kroužku, který proběhl 20. dubna, jsme se věnovali studijní kresbě. Žáci si vyzkoušeli stínování rudkou a umělým úhlem. Předlohou jim byli mušličky, které vyplavilo moře. Tohoto velmi nelehkého úkolu se zhostili žáci s chutí, a proto jsme výsledné práce mohli vystavit dokonce i na chodbě školy.

vk   vk6

  

 

 PROJEKTOVÝ DEN - MIKULÁŠ 2015

V pátek 4. prosince se na 2. stupni naší školy konal projektový den s názvem Svatý Mikuláš. Žáci se dozvěděli něco o historii tohoto svátku, o tom kdo to byl sv. Mikuláš i různé jiné zajímavosti. Některé děti si vyrobily loutku čertíka a nakreslily si obrázky Mikuláše, čertů i andělů. Šikovnější z nich skládaly vlastní básně, aby je posléze zarecitovaly samotnému Mikuláši. Tento rok se koledy ujala devátá třída. Deváťáci se převlékli do kostýmů, které jim padly tak dobře, že se některé děti strachem z čertů rozplakaly. Hodní žáci se však neměli čeho bát, čekala je sladká odměna.

mikul 5 

 

mikul 2

mikul 3

 

mikul 4
mikul 1 mikul 6


Projektový den "Informatika hravě"

Dne 3.12.2015 proběhl projektový den nazvaný "Informatika hravě".

Cílem projektu bylo:

1/ seznámení žáků, učitelů s projektem IN-GENERATION a jeho výukovými materiály na webu, hodinové výukové bloky připravené Mgr. Danielem Janatou, senior project managerem ELAI Praha

2/ seznámení s pojmem NETIKETA (složeno ze slov net-síť, etiketa-vhodné chování), neboli jak se správně, slušně a zodpovědně chovat na síti a praktické cvičení žáků

3/ seznámení s pojmem KLÍČOVÁ SLOVA A JEJICH VYHLEDÁVÁNÍ a praktické cvičení žáků

4/ seznámení s pojmem DIGITÁLNÍ SVĚT (digitální zařízení, které pomáhá člověku při práci a jeho správné použití), praktické cvičení žáků, sestavení myšlenkové mapy

5/ seznámení s pojmem POČÍTAČOVÁ SESTAVA pomocí prezentace a následné vyplnění pracovního listu

6 seznámení se ZÁKLADNÍMI POJMY VE VÝPOČETNÍ TECHNICE pomocí prezentace a následné vyplnění pracovního listu

7/ seznámení s pojmem VYUŽITÍ POČÍTAČŮ pomocí prezentace a následné vyplnění pracovního listu

8/ pořízení a upravení fotografií jednotlivců či tříd

9/ všechny zjištěné informace a postřehy prezentovat na výkrese formátu A2.

Projektový den se líbil všem žákům. Aktivně se zapojili do přípravné fáze vyhledávání informací i do průběhu projektového dne. 

p1010003   p1010008
p1010013 p1010018


Projektový den „Zajímavé místo/objekt v našem kraji“

Dne 26. 11. 2015 proběhl na druhém stupni naší školy projektový den na téma Zajímavé místo/objekt v našem kraji. Žáci si v rámci tříd vybrali v přípravné fázi zajímavé místo Moravskoslezského kraje. Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s danými místy z pohledu zeměpisného a historického, zjistit zajímavosti, perličky i význam místa pro jednotlivce i společnost. Žáci zjišťovali, zda se dané místo stalo inspirací pro písně, básně, pohádky či obraz. Zaměřili se také na to, jakým způsobem můžeme dané místo využít. Zda nám bude sloužit k odpočinku, k poznávání, ke kulturnímu nebo sportovnímu využití. Smyslem tohoto dne bylo dát každému z nás typ na výlet po zajímavých místech našeho kraje. 

img 8541   img 8568
img 8583 img 8589

 


 

HALLOWEEN 2015

Halloween u nás ve škole
Dne 27. 10. 2015 se konal projektový den na téma: „Halloween“, protože se dětem líbí tato nová tradice. Všechny třídy plnily různé úkoly, četli jsme si o Halloweenu v evropských zemích a v Americe, vyplňovali úkoly v anglickém jazyce, vyráběli jsme loutky, hráli loutkové divadlo s halloweenským námětem, vydlabáli jsme dýně. Projektový den vyvrcholil průvodem masek v okolí školy. Paní učitelka Alenka byla ta nejstrašidelnější. Nakonec jsme se sešli u ohně na školní zahradě, tam jsme zapálili oheň, zazpívali jsme si písně, některé děti recitovaly básně, já jsem také četl svou strašidelnou báseň. Tento projektový den se mi velmi líbil, hodně jsem si to užil. Těším se na příští rok, doufám, že zase bude průvod masek.


Lukáš Tomka, 8. A


Popletený průvod
Na Halloween byl popletený průvod
Zombiekton se držel s krtohlavem
Mikrožrout se bavil s bolohlavem
Lichožrout na rumbakoule hrál
A na piano a flétnu
Na tlampač, bubny, činely
Taky hrál i krtek král
Každý se ho bál

A byl to podařený průvod
Jedyfredy a dinosmrt
Byli celí vystrašení
Když na ně padal hrochopruh.


Lukáš Tomka, 8. A

hall1   hall2
hall3 hall4


 

Projektový den k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby a sbírka potravin.

5. 10. 2015 proběhl projektový den, který objasnil dětem vhodnou a přiměřenou formou pojem chudoba, nouze, pomoc potřebným …

Výstupem projetu byla sbírka trvanlivých potravin na naší škole pro Potravinovou banku v Ostravě. Ta tyto potraviny předává rodičům s dětmi žijících v azylových domech, lidem v nouzi apod.

Upřímně děkujeme všem rodičům a zaměstnancům naší školy, kteří se do sbírky zapojili a darovali velké množství potravin.

sp 1   sp 2
sp 4 sp 3

PROJEKTOVÝ DEN FINANČNÍ GRAMOTNOST

V pondělí  5. ledna 2015 proběhl na naší škole projektový den, který byl zaměřený na finanční gramotnost. Protože se jednalo o první projektové vyučování tohoto typu, zaměřili jsme se na základní informace o českých i zahraničních bankovkách a penězích všeobecně. Žáci se seznámili s podobou peněz, které si mohli prohlédnout i ve skutečnosti. Zjistili si základní informace o osobnostech, které jsou vyobrazeny na českých bankovkách. Starší žáci si vytvořili dokonce návrhy na vlastní bankovky. Podstatnou částí projektového dne bylo vyzkoušet si nákup v obchodě či v cukrárně. Ne všichni žáci tento úkol zvládli bez chybičky, ale příště už budou zase zkušenější.

fin1   fin2

 FOTKY Z TOHOTO PROJEKTOVÉHO DNE NALEZNETE ZDE: (uživatel: ukrajinska, heslo: ukrajinska)  KLIKNI

logfg      Projektový den - Finanční gramotnost 5.1.2015    


 

Projektový den: Pitný režim neboli ,,Voda základ života“

Datum: 2. 3. 2015 ( 1. až 5. vyučovací hodina )

Skupiny: Žáci budou rozděleni po třídách se svým třídním učitelem, vychovatelem, asistentem.

Vedoucí projektového dne: Pavla Kravčíková, Petra Babincová

Zaměření projektového dne: voda a pitný režim

Cíl projektového dne: připomenout žákům informace týkající se vody, zdůraznit nutnost

                                         dodržování pitného režimu, porovnat jednotlivé druhy nápojů

Výstupy: obrázky vody, informace o vodě – nalepit na výkres, informace o pitném režimu –

                 nalepit na výkres, tabulka kalorických hodnot různých druhů nápojů

Zadání:

Úkol č. 1 – kresba obrázku

Žáci nakreslí obrázek, kde bude hlavním tématem voda. Učitel blíže nespecifikuje, aby dal prostor fantazii dítěte. Pak společně všichni představí své obrázky, vysvětlí, co namalovali a proč. Obrázky se vystaví ve třídě na nástěnku.

Úkol č. 2 – informace o vodě

Na papír napsat všechny informace o vodě, na které si žáci vzpomenou. Možno vyhledávat na internetu, v knihách, v učebnicích. Lze doplnit kresbou, obrázkem, ústřižkem.

 • -          Koloběh vody
 • -          Skupenství vody
 • -          Přeměna skupenství, tání, vypařování, tuhnutí
 • -          Vlastnosti vody
 • -          Rozdělení vody – sladká, slaná, pitná, užitková
 • -          Čističky vod
 • -          Jezera, rybníky, řeky, moře, oceány
 • -          Voda v běžném životě – vaření, mytí, praní, koupání,
 • -          Voda jako způsob relaxace -  rybaření, potápění, plavání, surfování

Úkol č. 3 – důležitost vody pro lidský organismus

Žáci zjistí, proč je voda důležitá pro lidský organismus.

 • -          Rozřeďuje a rozpouští potravu.
 • -          Zabezpečuje rozvod živin, minerálních látek a vitamínů v těle.
 • -          Napomáhá při vylučování škodlivin.
 • -          Udržuje stálou tělesnou teplotu v těle ( pocení ).
 • -          Je důležitým zdrojem některých minerálních látek.
 • -          Zvlhčuje a chrání sliznici.
 • -          Umožňuje ochutnávat pokrmy.

Provedou experiment, který ověří tvrzení, že voda umožňuje vychutnávat pokrmy:

Žáci zkonzumují suché potraviny ( sušenky, keksy, tyčinky atd.) a pak hned další suché potraviny ( cereálie, krekry ). Pak tento pokus provedou ještě jednou, ale po první konzumaci se napijí, čímž zvlhčí sliznici. Sdělí své postřehy, zda dokázali chutě lépe rozeznat před napitím nebo po napití.

Úkol č. 4 – Pitný režim

Žáci řeknou, co se jim vybaví, když se řekne pojem pitný režim. Rozdíl mezi příjmem a výdejem. Co může nastat, když bude narušena rovnováha mezi příjmem a výdejem?

Příjem – nápoje, pokrmy, látková výměna

Výdej – dech, pot, moč, stolice

 

1/ Vysvětlit, co je to dehydratace, kdy nastává a jak se projevuje.

2/ Které potraviny obsahují větší množství vody, které méně.

3/ Jaké potraviny a nápoje konzumují žáci během dne, jaké množství. Každý žák si může napsat svůj seznam potravin a nápojů, které zkonzumuje za celý den. Pak si ho mohou žáci porovnat mezi sebou.

4/ Zásady správného pitného režimu. Co se do pitného režimu započítává, co ne.

5/ Porovnat kalorické hodnoty různých nápojů – Coca cola, minerálka, čistá voda, džus.

 

Informace o pitném režimu zpracovat a nalepit, napsat, nakreslit na výkres. Vystavit ve třídě.

 Před vypracováváním úkolů se doporučuje zajít do obchodu a koupit potraviny potřebné k experimentu v úkolu č. 3 a nápoje z úkolu č. 4. 

Fotky z Projektového dne naleznete na tomto odkaze: (uživatel: ukrajinska, heslo: ukrajinska)  KLIKNI


pitnrez

         Projektový den PITNÝ REŽIM neboli VODA ZÁKLAD ŽIVOTA


 

pitnyrezim1   pitnyrezim2
pitnyrezim3

pitnyrezim4

 

pitnyrezim5 pitnyrezim6

 


 

 

PROSINEC 2020 V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM STACIONÁŘI

VÁNOCE NA ODDĚLENÍCH  V DRS   Sluníčka -  Jahůdky

vnoce 2                vnoce 3   vnoce 4
         vnoce 5 vnoce 6            vnoce jahdky
         vnoce jahdky 1 vnoce jahdky 2 vnoce jahdky 3

 

 

MALÁ VÁNOČNÍ DÍLNIČKA

vnon dlnika   dlnika 2   dlnika 3


 

 

PRVNÍ SNÍH  10. 12. 2020  NA ZAHRADĚ V DRS

prvn snh 2   prvn snh 2020


 

PEČENÍ V DRS

Čas Vánoc, čas perníčků, aneb na Sluníčkách v DRS se již peče.

pernky 1   pernky 2   pernky 3 
pernky 4  pernky 5  pernky 6 

 

ODPOČINEK V HERNĚ 

Po náročném pečení trochu odpočinku na herně.

herna 1   herna 2
herna 3 herna 4

 

Zpívání u jesliček

Dne 8. 1. 2020 navštívily již tradičně třebovický kostel děti z Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě – Porubě. Kostelem se rozezněly vánoční koledy. Děti hrály na Orffovy nástroje, zpívaly s dopomocí personálů a pan farář nás doprovázel na bongo.

Poslechli jsme si příběh „Stéblo slámy.“Vypráví o tom, jak se pastýři vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému ve chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. Kromě jednoho z nich, mladičký pastýř si přece jen něco z betlémského chléva donesl. Bylo to stéblo slámy, které bylo pro chlapce znamením a mělo pro něj velkou cenu. Na slámě ležel Boží Syn- Zachránce, kterého nám seslal Bůh.

Všichni společně jsme si připomněli, proč se slaví Vánoce, kdo je Kašpar, Melichar a Baltazar. Děkujeme za vlídné přijetí, požehnání a svěcené křídy, kterými jsme si mohli na dveře DRS, ZŠ a MŠ napsat K+ M+ B 2020.

Celý rok bude tato trojice nejen dětem pomáhat a ochraňovat je, ale bude nám zároveň připomínat kouzlo Vánoc.

Děti a personál z DRS.

 

vla1   vla2
vla3 vla4


 

 

 

Návštěva Divadla loutek

V pondělí 30. 9. 2019 jsme s dětmi z DRS navštívili v rámci mezinárodního loutkového festivalu Spectaculo interesse Divadlo loutek. Shlédli jsme krásné, půlhodinové představení bezeslov Una storia sottosopra od italských tvůrců. Děti byly šikovné a bezvadně si toto představení prožily.

divadlo   divadlo2
divadlo3 divadlo4


 

NÁVŠTĚVA DIVADLA LOUTEK

I když mrzlo až praštělo a vítr fičel kolem čepic, vyjeli jsme na představení do Divadla Loutek.
Odměnou za námahu s oblékáním nám bylo krásné představení na alternativní scéně o malém Mráčku a zlobivém Mračounovi.
Kouzelný zážitek nás hřál na zpáteční cestě a už nám zima nevadila. Byla to prostě pohádková středa v dětském stacionáři.

dsc01361  

dsc01376   dsc01388
 
dsc01391   dsc01394

 
 

Tradiční dlabání dýní

helloween6   helloween4

Dne 15.10.2014 jsme společně s rodiči vydlabávali dýně. Výstavka dýňových strašidel byla pestrá, jelikož ruce k dílu přiložili všechna oddělení - Sluníčka, Jahůdky i Berušky.

 

helloween1


 

 

Jablečný závin

jablen zvin3  jablen zvin2

Dne 8.10.2014 jsme dětem předvedli zpracování sklizeného podzimního ovoce. Na jablečném štrůdlu jsme si velmi pochutnali.

Naše heslo zní:  "Co si upečeš, to si sníš."

jablen zvin1 

 

Divadelní představení

divadlo1 divadlo4

Dne 3.9.2014 za námi do DRS přijelo pražské divadlo BSJ Group s netradičním názvem pohádky "O zlobivém dědečkovi aneb Koblížku, já tě zblajznu". Pohádkou jsme přivítali nový školní rok 2014/15.


 

Jak na Nový rok, tak po celý rok

Dne 9.1.2014 nás přijelo navštívit divadlo DUO Šamšula s pohádkou "O Budulínkovi". A následující den v pátek 10.1.2014 jsme šli na procházku do Třebovic, kde jsme v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie shlédli Betlém, u něhož jsme si zazpívali a na Orffovy nástroje zahráli, společně s panem farářem, Vánoční koledy.

budulnek 

betlm


 

 

Vánoce 2013 v DRS

Dne 6.12.2013 nás navštívil Mikuláš, anděl a čert, my jsme se jich nebáli, písně jsme jim zpívali a dárečky jsme za statečnost dostali.

Vánoční dílna s rodiči proběhla dne 10.12.2013. Rodiče si společně s dětmi vyráběli různé vánoční ozdoby (např. anděla, rybičku) na vánoční stromeček.

Pro rodiče jsme dne 18.12.2013 připravili Vánoční besídku, kde jsme je potěšili zpěvem vánočních koled a básní. Překvapením byla návštěva členů opery a operety Divadla Moravskoslezského a při jejich vystoupení se nám všem dojetím tajil dech. Vánočním dárkem maminek z občanského sdružení "Želvička" byla dramatizace pohádky "Budka v poli".

mikul mikul1 vnon dlna
vnon besdka besdka--ast rodi besdka--pohdka-budka v poli


 

Podzimní zábava

Dne 9.10.2013 proběhla v DRS ukázka výcviku asistenčních psů                                  

pro handicapované osoby. Pejsci a psovodi za námi přijeli až z Prahy.                          

canisterapie praha

Na pejsky jsme se těšili a canisterapie jsme si moooc užili.   


V pátek 18.10.2013    

Jablíčka na podzim jsme sbírali a na štrůdlu jsme si pochutnali.                                     

peen trdl

"Co jsme si napekli, to jsme taky snědli."


 

 

Dubnové akce - DRS 2013

 18.4. 2013 - Den Země jsme si užily, kozičky i raroha jsme hladily.

den zem2   den zem1

 

Na jaře začínají zahradní práce, i my jsme zkoušeli aktivně pracovat.

zahradnk1   zahradnk

 

Naše pravidelné páteční relaxace - AROMATERAPIE. poslech ralaxační hudby, masáže.

relaxace1 

 

 

Kavárnička pro rodiče

 

Už je to tady!!!!
1.Kavárnička pro rodiče
O čem bude?
Sexuální výchova pro Vaše děti v naší škole.

Co si o tom myslíte Vy rodiče?

V pondělí 6. října 2014 ve 14.00 hod. ve třídě 5.A
                                  s Mgr.Helenou Šťastnou Přijďte, budeme se těšit !!!


 

 

Žákovské ,,mikro - skupiny „


Od října 2014 započne projekt výchovného poradce ,,Žákovské mikro – skupiny“. Půjde o celoroční pracovní projekt setkávání se jednotlivých tříd s výchovným poradcem k problematice výchovy, citových problémů, mezilidských a rodinných problémů, změn v dospívání apod. Žáci budou mít možnost se ve skupině či individuálně měsíčně setkávat s výchovným poradcem a aktuálně řešit, to co je trápí. Témata se budou aktuálně měnit podle okolností. O těchto setkáváních budeme pravidelně informovat na webových stránkách školy a nástěnce výchovného poradce.  Mgr. Helena Šťastná


 

 

 

Kavárnička pro rodiče


Od 6. října 2014 se rozjíždí nový projekt výchovného poradce ,,Kavárnička pro rodiče“ –- jedná se o celoroční projekt/do června 2015/, periodicky jednou za měsíc se opakující s různými tématy, formou prezentací s diskusí s rodiči – témata budou odrážet aktuální problémy rodičů se svými dětmi – nabízená témata – Sexuální výchova Vašich dětí v naší škole; Moje dítě je tyran; Jak přežít pubertu; Syndrom vyhoření, a jak se bránit; Vhodný obor a škola pro mého syna, dceru; Zůstal – a jsem na výchovu sám – a;  Jak o sebe pečovat a předat to vlastním dětem – společná akce s žáky;  Dítě se mnou nemluví, raději volí sociální sítě; Výchova v rodině, a co na to Vaše dítě. Témata je možno doplňovat a pozměňovat dle přání rodičů. Rodiče budou o setkáních vždy včas informováni a pozváni k účasti. Jednotlivé bloky budou následně prezentovány s fotodokumentací na webových stránkách školy. Přehled témat bude uveřejněn na nástěnce výchovného poradce.   Mgr. Helena Šťastná


 

 

Dívčí klub - blíží se Vánoce

Letos jsme se s děvčaty přidaly k akci " Advent plný andělů " v Ostravě- Vítkovicích výrobou perníkových svícnů. Uspořádaly jsme již vánoční posezení s občerstvením a samy jsme si připravily výborné Raffaelo kuličky.

advent2 advent

 


 

 

Zahájení Dívčího klubu v novém školním roce

Tento školní rok jsme zahájily Dívčí klub divadlem a první informační schůzkou.

Divadelní představení „ Sen noci svatojánské „ od W. Shakespeara.
Dne 22.září  jsme se s dívčím klubem zúčastnily divadelního představení „ Sen noci svatojánské“ v divadle J. Myrona v Ostravě. Byly jsme tam v tomto složení: Já, paní Světlanka, Terezka, Deniska, Kamilka a Nikolka Vlochová s maminkou. Představení se mi hodně líbilo, bylo to o lásce a vztazích.
Napsala Zuzana Rajnochová  8.B 

dd3  
dd5   dd6

 


 

 

 

 

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK


Ve čtvrtek 29. září se uskutečnilo první setkání Fotografického kroužku, který začal nově na naší škole probíhat. Zájem o tento kroužek je ze strany žáků velký. Proto se tento den čtrnáct dětí vydalo s fotoaparáty do ulic Ostravy-Poruby. Úkolem bylo nafotit fotografie na téma ,,Člověk a architektura“. Toto téma je součástí fotografické soutěže, kterou vyhlásila Střední průmyslová škola stavební v Ostravě. Žáci byli z prvního výletu, zaměřeného na fotografování nadšeni a už se těší na další akce tohoto kroužku.  V úterý 14. října 2014 proběhlo školní kolo fotosoutěže ,,Člověk a architektura“. Z velmi povedených fotografií bylo těžko vybírat. Odborná porota se nakonec shodla na pěti finalistech. Během dne pak všichni žáci a učitelé hlasovali pro nejlepší fotografii. V anonymním hlasování byla suverénně nejúspěšnější fotografie Reného Richtera ze 7. třídy. O druhé a třetí místo svedly těsný boj fotografie žáků z 6.B.  Na druhém místě se nakonec umístil Radek Škrabola a třetí místo patří Denisu Alexovi. Další oceněné fotografie vyfotografovali žáci devátého ročníku Jan Hůla a Tereza Pěntáková. Fotografie všech pěti finalistů budou zaslány do dalšího kola soutěže. Velmi se těšíme na další krásné fotografie. Vedoucí kroužku: Markéta Hermanová a Iveta Jančová

 

fotokrouek fotokrouek2

 


 

 

Strana 11 z 11

«ZačátekPředchozí11DalšíKonec»

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.