Dramatický kroužek

 

 

vede: Bc. Kateřina Moroňová

 

Činnost dramatického kroužku na II.stupni naší základní školy začala v roce 2000.

 Používáme metody dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, dramatické výchovy a jednou ročně se věnujeme přípravě malého divadelního vystoupení, které předvádíme většinou v rámci vánoční besídky.

Již jsme nacvičili tato představení: Pohádka o Malence, Sněhová královnu, Sobecký obr, Chlap, děd vnuk, pes a hrob ( vystoupení v rámci česko - francouzských dnů na ostravském hradě), Barevný koníček, Létající třída, Nejkrásnější dárek, Přátelství je když...

V rámci ,, dramaťáku“ se snažíme rozvíjet u žákův senzorické, motorické a řečové schopnosti, schopnost soustředění, představivost a fantazii, emocionalitu, kreativitu, sebepoznání a sebedůvěru, seberegulaci, schopnost adaptace, transfer naučeného do běžného života, komunikační schopnosti, kooperaci, sociální inteligenci a empatii, dovednosti ochrany proti škodlivým sociálním vlivům.

 

 

V letošním roce v listopadu pořádáme divedelní přehlídku ostravských základních škol, které se sami také zúčastníme.

Konání přehlídky: 23.11. v KC Poruba, začátek 9.00 hodin


Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.