KROUŽEK - KRUH - KRUHÁČ

Tento kroužek patří mezi nováčky na naší škole. S jeho realizací jsme začali na začátku tohoto školního roku a doufáme, že bude mít úspěch. V rámci našich setkání se zaměřujeme na to, aby naši žáci uměli zvládat problémové situace v životě, vyrovnali se se zátěží, která na ně je a v budoucnu i jistě bude kladena a dokázali navázat přijatelné vztahy s okolím. Díky omezenému počtu žáků máme možnost pracovat s dětmi jednotlivě a zaměřit se na jejich rozvoj.

Kroužek je pro dané žáky určen vždy na jedno pololetí, poté je vybrána nová skupina žáků, se kterými pracujeme.

Kruháč probíhá každou středu od 7:00 do 7:45 hod. pod vedením paní Soni Fronckeové a paní Karin Šimečkové.


20171102 100056


 


 


Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.