Šablony, setkávání, spolupráce a čtení

 

vstiek

 


Naše škola úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), která je podpořena z Evropských strukturálních a investičních fondů, a podařilo se jí získat grant pro projekt Setkávání, spolupráce a čtení (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006375). Projekt je realizován ve školním roce 2017/18 a 2018/19.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemové výuky a vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, tak posílení znalostí a dovedností žáků školy a opatření k prevenci školního neúspěchu.

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.