Adventní tvořivá dílna.

Děkujeme všem rodičům, příbuzným a přátelům školy, kteří se v hojném počtu zúčastnili tohoto tvořivého odpoledne v prostorách naší školy. 

ad1  

ad2

ad4

ad5

ad9

ad8

ad7 ad6


Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.