Výukový koutek pro handicapované děti v zahradě

 Název projektu: Výukový koutek pro handicapované děti v zahradě

Termín realizace: leden - červen 2019

Výše dotace MSK: 43 000,-Kč

                                    logo-msk

 

  • S účelovým příspěvkem Moravskoslezského kraje v rámci EVVO zbudujeme výukový koutek, tvořený venkovními výukovými tabulemi s multifunkčním využitím. Tyto tabule by vhodně doplnily vybudované zastřešení terasy, které plánujeme postavit na jaře roku 2019. Tabule budou sloužit jak k výuce environmentální problematiky, tak k vyplnění volného času handicapovaných dětí hrou, mohou posloužit jako výstavní plocha, držáky truhlíků s okrasnými květinami či plodinami a současně umožní využití venkovní učebny od jara do podzimu, protože tyto tabule zároveň poslouží jako zábrana proti povětrnostním vlivům. Některé tabulové segmenty jsou z laťoví, aby bylo možné na ně uchycovat různé výukové materiály a současně stran zahrady truhlíky s okrasnými rostlinami či plodinami pro dokonalou souhru a studium přírody. Další tabulové segmenty jsou tvořeny dřevěnými tabulemi, jež lze opatřit háčky pro upevnění komponent, jako jsou hodiny, magnetická tabulka, výukové plakáty apod. 


  • Dalším bodem projektu je zbudování laťového podbití uchyceného ke střeše již postaveného zastřešení venkovního koutku a jejího posezení (viz. nákres). Toto podbití z latí má sloužit k zavěšování modelů přírodnin a živočichů zhotovených handicapovanými dětmi a jejich rodinami při společném zkoumání přírody.


  • Důležitým bodem projektu je vybudování hmyzího hotelu. Hmyzí hotel má za úkol přilákat různé hmyzí představitele a živočichy do zahrady a poskytnout tak možnost dětem studovat tvory v jejich přirozeném prostředí. Konstrukce bude tvořena bytelným dřevěným rámem, chráněným před deštěm stříškou a vyplněna bude vhodnými přírodními materiály.


  • Rovněž plánujeme ve výukovém koutku zbudování vyvýšených záhonů pro imobilní děti a to tak, aby se svými invalidními vozíčky mohly bez obtíží zajíždět až k truhlíkům a osazovat je plodinami či okrasnými květinami jako ostatní děti.


  • Plánujeme také zakoupit sadu kompostérů s provzdušňováním pro rychlou tvorbu humusu, jež bude následně využit k osazování závěsných truhlíků i vyvýšených záhonů.


  • Aby bylo možné dlouhodobější pozorování chování rostlin a živočichů v přírodě, plánujeme zakoupení betonových lavic, které následně rozmístíme v celém areálu zahrady. 
REALIZACE PROJEKTU:
Nejprve jsme spolu s handicapovanými dětmi zpracovali návrhy uspořádání výukového koutku, co vše by měl obsahovat a čím se děti chtějí zabývat při bádání v zahradě.
Dále jsme zakoupili betonový nábytek do zahrady, který je standardně dodáván v demontu. Nábytek jsme společnými silami smontovali a umístili v zahradě.
bn1  

bn2

 

bn3 bn4

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.