Setkání se starostkou

Ve čtvrtek 6. června 2019 proběhlo setkání starostky městského obvodu Poruba s úspěšnými žáky a studenty porubských základních a středních škol. Paní starostka Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. předala žákům ocenění za vzornou reprezentaci městského obvodu Poruba. Jedním z oceněných žáků byl Alexandr Burdík, žák 9.D naší školy.

Alexandr Burdík může být vzorem ostatním žákům školy v chování. Je velmi empatický a pomáhá svým imobilním spolužákům. Je velmi ochotný, vstřícný, respektuje učitele, vychovatele i asistenty.
Saša reprezentuje svou třídu a školu na společenských akcích, zvláště recitačních soutěžích a vystoupeních dramatického kroužku. V představeních na divadelních přehlídkách mívá vždy hlavní roli.
Dále reprezentuje naší školu ve sportovních disciplínách, hlavně ve florbalu a na paralympiádách.
Saša navštěvuje několik kroužků a v práci se mu skutečně daří: např. Novinářský kroužek, ve kterém pravidelně píše články do školního časopisu a přispívá svými texty i na webové stránky naší školy.
Účastní se také literárních a výtvarných soutěží základních škol v Moravskoslezském kraji a dosáhl velmi dobrých výsledků, vždy se umístil na předních místech.

 Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.