Projekty 2019/2020

1. Finanční dar od společnosti LEO EXPRESS

logo-leo-ex

Přepravní společnost Leo Express se stala partnerem Naší školy, umožnila nám registraci a členství ve SMILE CLUBU, které opravňuje k čerpání celé řady výhod z věrnostního programu. Za nabídnutou spolupráci velmi děkujeme. Díky společnosti Leo Express cestují naše handicapované děti s výraznou slevou či zcela zdarma. Za vše velmi děkujeme.


2. SPORTUJ VE ŠKOLE

logo-sportuj-2
 
Na naší škole začal tento školní rok projekt Sportuj ve škole.
 
Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navazuje na projekt Hodina pohybu navíc.
 
V rámci projektu se žáci, kteří navštěvují školní družinu, věnují 1 x týdně pohybovým aktivitám ve sportovních kroužcích. Vedení pohybových aktivit mají na starost vychovatelé a asistenti naší školy.
Díky hrám a sportovním cvičením rozvíjí žáci své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani na výkonnosti  - nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády.


3. ERASMUS+ KA - ROOTS AND WINGS

Tento projekt je partnerstvím škol z Polska, Švédska, Rumunsko, Norska, Slovenska a České republiky v rámci programu  Erasmus+ KA229.

Cílem projektu je zvýšení šancí žáků na dokončení středního vzdělávání a tím otevření dveří do jejich dalšího života.   Toho se budeme snažit dosáhnout zvyšováním motivace a sebevědomí žáků a zlepšením jejich sociálních a komunikačních dovedností. Projektové aktivity jsou plánovány tak, aby žáci získali nástroje potřebné k formulování reálných cílů a jejich dosažení. 


Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2019/20 a 2020/21. Aktivity prvního roku projektu budou zaměřeny na pozitivní přijetí vlastních kořenů a nalezení svého místa v sociální struktuře, ve druhém roce projektu budou žáci objevovat své silné stránky a rozvíjet je spolu s občanskými a komunikačními dovednostmi a připravovat "plány letu" pro své budoucí odborné vzdělání a pracovní uplatnění.
 
Bližší informace k projektu naleznete na nástěnce v přízemí školy, školním facebooku a na stránkách projektu https://twinspace.etwinning.net/93146/home

 

 

 

 


 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.