Podpora volnočasových aktivit Sdružení-BES, z.s.

 

Termín realizace: leden - prosinec 2019

 

Výše dotace MSK: 60 000,-Kč

Spoluúčast Sdružení - BES, z.s.: 10 000,-Kč

 

                                    logo-msk


Projekt podpoří neformální vzdělávání a volnočasové aktivity handicapovaných dětí  v kroužcích. Dotace bude použita 

na nákup materiálu pro chod aktivit a na doplnění materiálně-technického zázemí pro tvorbu v kroužcích.

Cílem projektu je zkvalitnění volnočasových aktivit Sdružení-BES, z.s., snaha o zajištění pravidelné činnosti handicapovaných dětí 

se specifickými vzdělávacími potřebami, smysluplné trávení jejich volného času tak, aby byly děti schopné odolávat negativním 

vlivům společnosti a touto dlouhodobou činností napomáhat zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji neformálního vzdělávání v organizaci 

ZŠ a MŠ Ostrava -Poruba, které by mělo zároveň doplňovat a navazovat na formální vzdělávání žáků. Za pomocí klíčových aktivit 

projektu chceme realizovat nové cesty v neformálním vzdělávání dětí s kombinovaným charakterem postižení a snahou by mělo být 

rovněž zajistit rodinám těchto dětí oddechový čas, nutný pro jejich psychickou, ale i fyzickou kondici. 

Sdružení-BES, z.s. nabízí dětem výběr z těchto volnočasových aktivit:

 

  • Hudební kroužek
  • Výtvarný kroužek
  • Fotografický kroužek
  • Sportovní kroužek
  • Taneční kroužek
  • Teraristický kroužek 
  • Novinářský kroužek
  • Kreativní kroužek
  • Kroužek lezení 
  • Kulinář 

Většina kroužků je v současné době provozována s frekvencí dvakrát do měsíce našimi dobrovolníky a to bezúplatně. 

Cílem projektu je nákup materiálních potřeb nutných

k provozování volnočasových aktivit. Celý projekt bude průběžně medializován prostřednictvím webových stránek sdružení

(školy), bude vyrobena informační nástěnka, výstupem celoroční práce s postiženými dětmi budou elektronická portfolia 

vytvořená dětmi, která budou mapovat jejich činnost v kroužcích a dotazníkové šetření pro rodiče dětí.

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

• Všechny kroužky (hudební, výtvarný, fotografický, sportovní, taneční, novinářský, teraristický, kreativní, lezecký a kulinář) 

budou v kalendářním roce 2019 realizovány s četností 2hodiny měsíčně. 

• Nákup materiálu pro provoz kroužků je plánován na období červen – listopad 2019. 

• V listopadu 2019 plánujeme vydat pro rodiče a děti kuchařku Kulináře. 

• V listopadu 2019 budou připravena elektronická portfolia dětí, která mapují práci a činnost v kroužcích, na jejichž tvorbě 

se budou přímo podílet děti a elektronicky budou zaslány na email zákonných zástupců dětí s logem MSK. 

• V prosinci 2019 je plánováno vystoupení hudebního a tanečního kroužku pro rodiče a prezentace výrobků handicapovaných 

dětí kreativního a výtvarného kroužku. 

• V prosinci 2019 bude provedeno dotazníkové šetření spokojenosti rodičů s průběhem realizace projektu a činnosti v kroužcích. 

• Celý průběh projektu bude průběžně zveřejňován na webových stránkách sdružení a školy, v prostorách sdružení a školy bude

umístěna informační nástěnka o průběhu realizace projektu.

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.