ŠMP - informace

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní metodik prevence na naší škole:

Mgr. Kateřina Marečková

Telefon: 596 909 350

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Úřední hodiny:  PO 7:00-8:00 nebo kdykoliv po domluvě

Náplň práce školního metodika prevence

• tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

• realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

• monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

• poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

• koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

• spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

• koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

• poskytování informačních a metodických materiálů

• aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

 


 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.