Canisterapie dětí

 

Canisterapie je v naší škole velmi oblíbená.
Probíhá většinou co 14dní ve středu. Rozdělena je do dvou bloků. V první části se společně s psovodem-canisterapeutem soustředíme na práci se  skupinou  o velikosti maximálně pěti až šesti dětí se třemi až čtyřmi pejsky. Děti se s pejsky hrají, mazlí se, komunikují se psovodem o pejscích a tak se dozvídají se informace o jejich povahách, přednostech i nedostatcích, jak se pejsek vychovává a cvičí. V další části dochází k polohování dětí.  Přístup  je zde zcela individuální s ohledem na potřeby jednotli

vých dětí.

canisterapie11

 


 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.