Dramatický kroužek

V dramatickém kroužku se využívá  metoda dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramatické výchovy. Scházíme se 1x za 14 dní, v případě nutnosti – přípravy divadelních představení – se scházíme častěji. 2x ročně spíme ve škole. Snažíme se o rozvoj komunikačních kompetencí, schopnost soustředění, improvizace, empatie pomocí hraní rolí, různých her pro rozvoj těchto schopností, také hra s loutkou. Divadelní představení nacvičujeme nejen na divadelní besídku, ale také na Festival dětské divadelní tvorby ARÉNKA, divadelní představení žáků ostravských škol HRAJEME DIVADLO!!! apod.

Dagmar Nyklová 

dra12   dra11
dra10 dra9

  


 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.