„Vytvoříme si vlastní knížku“

Dne 4. prosince 2012 se v naší škole konal projektový den čtenářské gramotnosti. Každý měl donést vlastní knížku,
já donesl svou oblíbenou knihu „ Lumpárny darebáka Davida“. Každou donesenou knihu jsme si představili a kousek přečetli.
Potom jsme měli napsat svůj příběh, psali jsme ho 2 hodiny a o přestávce jsme si pouštěli písničky. Já jsem napsal
hororový příběh a nakreslil jsem k němu obrázek. Tento den se mi moc líbil, chtěl bych ho znovu.

Ondřej Vnenčák, 7. A

Dne 4. prosince 2012 se v naší škole uskutečnil projektový den s názvem „Čtenářská gramotnost“.
Každý si měl přinést z domu knížku, o které pak měli všichni povyprávět. Dalším bodem projektového dne bylo sepsat,
co mají knihy společného a co ne. Po sepsání všech shod a neshod knih jsme z nich měli udělat výstavku pro ostatní třídy.
Potom všichni tvořili autorské psaní příběhů, mohly být skutečné nebo i vymyšlené. Já jsem psal povídku s názvem
Rapový příběh. Potom jsme ještě měli dělat ilustrace, ale to jsme už někteří nestihli. Projektový den bude ještě pokračovat,
protože se musí všechny povídky svázat a udělat z nich kniha. Vybraní žáci vystoupí s autorským čtením před svými mladšími
spolužáky a rodiči. Projektový den se mi líbil a těším se na jeho pokračování.

Martin Krečmer, 9. A

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.