Nácvik sociálních a komunikačních dovedností

27. 5. proběhl na druhém stupni naší školy projektový den na téma Mezilidské vztahy. Byl v pořadí druhý na toto téma. Předchozí projektový den byl o emocích. Žáci se během něj snažili porozumět svým vlastním emocím, pojmenovat je. Nevhodné emoce se učili ovládat a snažili se i o pochopení emocí jiných lidí. Cílem druhého projektového dne bylo seznámení žáků s různými druhy mezilidských vztahů – přátelství, kamarádství, láska, vztahy v rodině, vztahy mezi spolužáky ve třídě. Pro starší ročníky byla připravena i sexuální výchova. Více se o tomto projektovém dni dočtete v příspěvku Martina Havla žáka 8. ročníku. Článek je umístěn na těchto webových stránkách. Nácvik sociálních a komunikačních dovedností bude probíhat v tomto školním roce i nadále. Čekají nás například téma: Zásady lidského soužití (společenské chování, tykání a vykání, pravidla fair play, …). Dále se žáci budou zdokonalovat v základech komunikace. Důležitou součástí bude i to, jak vést rozhovor a umění naslouchat. Tato netradiční forma výuky žáky baví. Obsahuje nejen vyplňování pracovních listů, ale i  secvičování  scének z běžného života, kreslení, malování, práce na PC, vyhledávání  informací  na internetu a práce s interaktivní tabulí. Vše probíhá hravou formou.

nacvik1   nacvik2

 

 


 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.