VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY ČI UČILIŠTĚ

PREZENTACE VÝCHOVNÉHO PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Zde naleznete informace Výchovného poradce pro školní rok 2018/2019 ve formě prezentace:

vstiek1
vstiek2
 vstiek3
vstiek4 
vstiek5 
vstiek6 
vstiek7 
vstiek9 
vstiek10 
vstiek11 
vstiek12 
vstiek13 
vstiek14 
vstiek15 
vstiek16 
vstiek17 

 

 


 

Při výběru střední školy, učiliště, při zjišťování možností budoucího uplatnění Vašeho dítěte, naleznete spoustu užitečných informací na těchto odkazech:

atlasskol   ATLAS ŠKOLSTVÍ                                        infoabsolvent   INFO ABSOLVENT

 

seznamskol   SEZNAM ŠKOL V ČR                                    stredniskoly   STŘEDNÍ ŠKOLY   

 

scio   SCIO                                                                     pruvodcesvetempovolani   PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ

 

icm

 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM              

 PRO MLÁDEŽ 

ucitelskenoviny   UČITELSKÉ NOVINY

 

remeslozije   ŘEMESLO ŽIJE                                            zkouskynanecisto   ZKOUŠKY NANEČISTO

  Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech
www.infoabsolvent.cz

 

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-       vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-       je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-       je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-       velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-       informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-       filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-       poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.