VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY ČI UČILIŠTĚ

PREZENTACE VÝCHOVNÉHO PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Zde naleznete informace Výchovného poradce pro školní rok 2019/2020 ve formě prezentace:

h1
h2
 h3
h4 
h5 
h6 
h7 
h8 
h9 
h10 
h11 
h12 
h13 
h14 
h15 
h16 
h17

 

 


 

Při výběru střední školy, učiliště, při zjišťování možností budoucího uplatnění Vašeho dítěte, naleznete spoustu užitečných informací na těchto odkazech:

atlasskol   ATLAS ŠKOLSTVÍ                                        infoabsolvent   INFO ABSOLVENT

 

seznamskol   SEZNAM ŠKOL V ČR                                    stredniskoly   STŘEDNÍ ŠKOLY   

 

scio   SCIO                                                                     pruvodcesvetempovolani   PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ

 

icm

 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM              

 PRO MLÁDEŽ 

ucitelskenoviny   UČITELSKÉ NOVINY

 

remeslozije   ŘEMESLO ŽIJE                                            zkouskynanecisto   ZKOUŠKY NANEČISTO

  Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech
www.infoabsolvent.cz

 

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-       vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-       je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-       je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-       velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-       informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-       filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-       poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.