PRACOVNÍ LISTY DO ČESKÉHO JAZYKA

PRACOVNÍ LISTY DO ČESKÉHO JAZYKA:

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE                                   ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ A ŘADOVÉ 

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE - VÝSLEDKY               ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ A ŘADOVÉ - VÝSLEDKY


DRUHY VĚT                                                                    PODSTATNÁ JMÉNA (ROD, VZOR...)

DRUHY VĚT - VÝSLEDKY                                               PODSTATNÁ JMÉNA - VÝSLEDKY


PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO                         PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO

PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO - VÝSLEDKY     PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO - VÝSLEDKY


PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO                          PŘEDLOŽKY

PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO - VÝSLEDKY     PŘEDLOŽKY - VÝSLEDKY


PŘEDLOŽKY SE 2. A 7.PÁDEM                                       PŘÍDAVNÁ JMÉNA

PŘEDLOŽKY SE 2. A 7.PÁDEM - VÝSLEDKY                  PŘÍDAVNÁ JMÉNA - VÝSLEDKY


SLOVESA                                                                      SLOVNÍ DRUHY

SLOVESA - VÝSLEDKY                                                  SLOVNÍ DRUHY - VÝSLEDKY


VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ

VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ - VÝSLEDKY

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.