ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ POKORNÉHO - KONTAKTY:

Školní jídelna: 596 939 058 
Školní jídelna :731 613 424

EMAIL:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 

jidelnicek


                                                                                             

 

 

 

Prodej stravenek na červen 2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ZŠ Pokorného

 

30.5. středa                                     07,00 - 15,30 hod


31.5. čtvrtek                                    07,00 - 14,00 hod

      

      

 

      

      

PŘESTÁVKA OD 11,30 DO 12,30 hod 

                                      

Ostatní dny ve školním roce prodej od 7.00 – 8.00 h.


 

cena stravenek:


7- 10 let                   24,-    á 21 dnů              504,-Kč


11 – 14 let               26,-    á 21 dnů              546,-Kč


15 a více let             28,-    á 21 dnů              588,-Kč


Zaměstnanci           25,-    á 21 dnů              525,-Kč


Cizí                           57,-    á 21 dnů             1197,-Kč


Důchodci ZŠ          36,-    á 21 dnů                756,-Kč

 

 

Prosím, abyste si přinesli drobné

 

Stravné je kategorizováno podle vyhlášky 107 ze dne 25.2.2005 o školním

 

stravování.

 

 

 

Marko Chadzipanajotidis

 

                                                 vedoucí ŠJ

 


 


 

INFORMACE PRO RODIČE

1. Dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§119 se školní stravování uskutečňuje pouzedobě pobytu dítěte ve škole, tzn. ,že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen (s výjimkou prvního dne nepředpokládané absence).

 

Dle §4,odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb. může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu ve školní jídelně pouze v první den nemoci (neplánované nepřítomnosti). Proto je nutné včas na další dny obědy odhlásit – vždy do 12 hod. na následující den jinak bude doúčtována a vyžadována plná úhrada (doplatek za režie 29,-Kč) za přípravu stravy a to i v případě, že oběd nevyzvednete a tzv.propadne.

2. Obědy pro mimoškolní strávníky a odnosy jídelnádobách pro nemocné děti se vydávají od 11,10 – 11,35 hod a od 13,45-14,00 hod.Upozorňujeme, že v případě nedodržení času pro výdej jsme nuceni z hygienických důvodů nevydat příslušné osobě oběd do jídlonosiče, pouze do našich misek, ze kterých si rodič jídlo na tomu určeném místě přesune do svých nádob.

3. Odhlašování obědů je možno na tel. číslech 596939058, 731613424,

 na emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na portále www.strava.cz (vždy do 12 hod).

 

Po přihlášení na www.strava.cz zadáte výběr zařízení – 4305, uživatele – jméno Vašeho dítěte bez diakritiky s tečkou mezi příjmením a jménem (např.novak.jan) a heslo, které Vám vedoucí ŠJ sdělí ( po prvním přihlášení lze heslo změnit). Po přihlášení se objeví všechny možnosti uživatele – možno libovolně přihlašovat a odhlašovat stravu Vašich dětí přímo z domova do výše konta, v kolonce výdej stravy svoje dítě zkontrolovat zda na obědy chodí, dále v kolonce platby je možnost nahlédnout kolik jste zaplatili a kdy.

 4. Strávníci, kteří platí bezhotovostně jsou přihlášeni až tehdy, když se jejich platba objeví na výpisu školy. Proto je nutné, aby platba proběhla do 15. na následující měsíc. První platba pro nový školní rok musí proběhnout do 15.srpna, posledníkvětnu. Je nutné uvádět variabilní symbol. V případě že nebude uveden nebo bude špatný nebude platba přiřazena. Pokud se během školního roku vyskytne jakákoli změna na Vaší straně (např. změna účtu, odchod dítěte ze školy atd.) je nutno toto oznámit vedoucí ŠJ. Nový strávník musí vždy první platbu provést hotovostně u vedoucí ŠJ, která mu přidělí příslušný variabilní symbol pro bezhotovostní platbu a stravovací kartu v ceně 50,-Kč.

5. Ceny stravenek:

děti 7-10 let               24,-Kč

 

děti 11-14 let             26,-Kč

 

děti 15 a více             28,-Kč

 

zaměstnanci P           25,-Kč

 

Důchodci ZŠ              36,-Kč

 

Cizí strávníci              57,-Kč

                                                                                              Anna Gřesová, vedoucí ŠJ

 


 

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.