Výchovný poradce

VOLBA POVOLÁNÍ 2018-19

volba


PREZENTACE VÝCHOVNÉHO PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Zde naleznete informace Výchovného poradce pro školní rok 2018/2019 ve formě prezentace:

vstiek1
vstiek2

 vstiek3

vstiek4

vstiek5

vstiek6

vstiek7

vstiek9

vstiek10

vstiek11

vstiek12

vstiek13

vstiek14

vstiek15

vstiek16

vstiek17

 

 


Při výběru střední školy, učiliště, při zjišťování možností budoucího uplatnění Vašeho dítěte, naleznete spoustu užitečných informací na těchto odkazech:

atlasskol   ATLAS ŠKOLSTVÍ                                        infoabsolvent   INFO ABSOLVENT
seznamskol   SEZNAM ŠKOL V ČR                                    stredniskoly   STŘEDNÍ ŠKOLY   
scio   SCIO                                                                     pruvodcesvetempovolani   PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ
icm

 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM              

 PRO MLÁDEŽ 

ucitelskenoviny   UČITELSKÉ NOVINY
remeslozije   ŘEMESLO ŽIJE                                            zkouskynanecisto   ZKOUŠKY NANEČISTO


 Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech
www.infoabsolvent.cz

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-       vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-       je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-       je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-       velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-       informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-       filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-       poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

 

ADHD - porucha s deficitem pozornosti, zvýšenou aktivitou a impulzivitou dítěte

Prezentace k tomuto tématu naleznete zde:

METODY PRÁCE

KLASIFIKAČNÍ STUPNĚ ADHD

DEFINICE A SYMPTOMY ADHD


 

Kam na střední školu...

Vážení rodiče,

prosím, nezapomeňte: pečlivě čtěte požadavky SŠ, kam se Vaše děti hlásí. Zdravotní kritéria, která si škola určuje k jednotlivým oborům - vše naleznete na stránkách SŠ. Zde je prezentace k volbě budoucího povolání Vašich dětí pro rok 2015-16 : KLIKNI

volba

 


 

 

PREZENTACE VÝCHOVNÉHO PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Zde naleznete informace Výchovného poradce pro školní rok 2014/2015 ve formě prezentace:

KLIKNI ZDE


 


 

 

Výchovný poradce:

 Mgr. Helena Šťastná                                        

Mobil: 604 182 131

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                                                                                                       

Výchovný poradce a vedoucí školního poradenského pracoviště -

ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

 

Mgr. Helena Šťastná

vp1
vp2


 

Individuální konzultace prosím domlouvejte osobně nebo telefonicky –
tel. 733 605 491, mob. tel. 604 182 131, pro případ nepřítomnosti napracovišti

 

vychp

 

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2018-19 

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2017-18

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2017-18


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2016-17

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2016-2017


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2015-16

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2015-2016


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014-2015

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014-2015


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2013-2014

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2013-2014


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2012-2013

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2012-2013


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2011-2012

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2011-2012

 

Kavárnička pro rodiče

 

Už je to tady!!!!
1.Kavárnička pro rodiče
O čem bude?
Sexuální výchova pro Vaše děti v naší škole.

Co si o tom myslíte Vy rodiče?

V pondělí 6. října 2014 ve 14.00 hod. ve třídě 5.A
                                  s Mgr.Helenou Šťastnou Přijďte, budeme se těšit !!!


 

 

Žákovské ,,mikro - skupiny „


Od října 2014 započne projekt výchovného poradce ,,Žákovské mikro – skupiny“. Půjde o celoroční pracovní projekt setkávání se jednotlivých tříd s výchovným poradcem k problematice výchovy, citových problémů, mezilidských a rodinných problémů, změn v dospívání apod. Žáci budou mít možnost se ve skupině či individuálně měsíčně setkávat s výchovným poradcem a aktuálně řešit, to co je trápí. Témata se budou aktuálně měnit podle okolností. O těchto setkáváních budeme pravidelně informovat na webových stránkách školy a nástěnce výchovného poradce.  Mgr. Helena Šťastná


 

 

 

Kavárnička pro rodiče


Od 6. října 2014 se rozjíždí nový projekt výchovného poradce ,,Kavárnička pro rodiče“ –- jedná se o celoroční projekt/do června 2015/, periodicky jednou za měsíc se opakující s různými tématy, formou prezentací s diskusí s rodiči – témata budou odrážet aktuální problémy rodičů se svými dětmi – nabízená témata – Sexuální výchova Vašich dětí v naší škole; Moje dítě je tyran; Jak přežít pubertu; Syndrom vyhoření, a jak se bránit; Vhodný obor a škola pro mého syna, dceru; Zůstal – a jsem na výchovu sám – a;  Jak o sebe pečovat a předat to vlastním dětem – společná akce s žáky;  Dítě se mnou nemluví, raději volí sociální sítě; Výchova v rodině, a co na to Vaše dítě. Témata je možno doplňovat a pozměňovat dle přání rodičů. Rodiče budou o setkáních vždy včas informováni a pozváni k účasti. Jednotlivé bloky budou následně prezentovány s fotodokumentací na webových stránkách školy. Přehled témat bude uveřejněn na nástěnce výchovného poradce.   Mgr. Helena Šťastná


 

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.