MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 

Multikulturní výchova by měla v žácích podnítit cítění, že v jednom demokratickém státě mohou pospolu žít různé skupiny lidí bez ohledu na jejich kulturu, odlišný vzhled, náboženství, politické cítění či názory. K tomu mají posloužit tyto projektové dny…

 

mkv4.4

PŘEHLED PROJEKTOVÝCH DNŮ

Multikulturní výchova:

MKV1 - Kulturní diference

MKV2  - Lidské vztahy

MKV3  - Etnický původ

MKV4 - Den v rytmu Afriky ,Asie, Austrálie, Amerických indiánů

MKV5 - Světová náboženství

MKV6 - Diskriminace osob

MKV7 - Národnosti ČR a jejich typická kuchyně

MKV8 - Národnostní menšiny ČR - obecné informace 

MKV9 - Holocaust

MKV10 - Romové

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.