Dramatický kroužek

Dramatický kroužek opět v plném proudu

I letos je realizován v rámci volnočasových aktivit Dramatický kroužek. Po mírném začátku roku, kdy jsme se v kroužku zaměřovali na dramatické inscenace, hry se slovy a rozvíjení pohybově- dramatických činností, se opět vracíme k nácviku divadelní hry. V prosinci nás totiž společně čeká divadelní přehlídka, kde naposledy zahrajeme naši pohádkovou inscenaci SHREK VE ŠKOLE


kaca1   kaca2
kaca3   kaca4 

25.výročí školy očima dětí

Oslava 25. výročí školy

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se konala oslava 25. výročí naší školy v restauraci U Slunce, Ostrava – Svinov. Akce se zúčastnilo hodně žáků, i bývalých, rodičů, prarodičů, pedagogů, asistentů a vychovatelů. Skvěle jsme se pobavili.  Přednášely se básně, Alena Macurová vystupovala s tyčkami jako mažoretka. Básně přednášeli Lukáš Novák, Denis Alexa, Julie Telnarová, Nikol Cmorjaková, Denisa Vinárková a já, Filip Mariánek. Saša Burdík četl pohádku, kterou napsal Marian Sinkovicz. Zhlédli jsme vystoupení dramatického kroužku, hrála se Popelka. Také se losovaly vstupenky, naše rodina vyhrála jednu z cen.  Hudební skupina hrála k poslechu a k tanci, byla volná zábava, občerstvení formou rautu.Volnou zábavu jsem strávil s Nikolkou, dali jsme si džus a  tyčinky.

Filip Mariánek, 8. B

 

Výročí školy v restauraci U Slunce

8. listopadu jsme se mohli zúčastnit oslav 25. výročí naší školy. A já jsem tam měla „dramaťák“ - Tři oříšky pro Popelku. Já jsem byla za vílu Kmotřičku. A moc mi to slušelo, protože jsem se všem líbila. A vystoupení s námi měly paní učitelky - Karin, Andrea, Monika a paní Dáša. A líbily se mi „mažoretky od Alenky“. Byl tam se mnou můj taťka, moje mamka a moje sestra. Moc jsme si to užili.

Alžbětka Kočicová, 8. B

 

25. výročí

Dne 8. 11. 2018 jsme slavili 25. výročí naší školy. Byli jsme v restauraci U Slunce. Říkali jsme básničky, zpívali, tančili. A šlo nám to velmi hezky. Alenka byla mažoretka. A dívali jsme se na video o tom, jak to u nás ve škole chodí. Všichni byli nadšeni.

Denis Alexa, 9. C

 

v1  

v3

v2 v4

 


 

Oříšek hledá talent - 2018

8. 11. 2018 jsme se zúčastnili s dramatickým kroužkem soutěže „Oříšek hledá talent“, která se konala v ZŠ speciální, Těšínská 98, Slezská Ostrava. Hráli jsme divadlo s názvem Popelka. Dostali jsme všichni medaile a diplomy. Paní Markéta mě donutila zazpívat písničku od skupiny Lunetic „Jsi moje máma“. Nakonec jsem byl ale rád, za zpěv jsem vyhrál druhé místo a dostal jsem plyšáka. Lukáš Tlolka se umístil na čtvrtém místě a Mikuláš Prorok na prvním místě v kreslení. Obrázky měli moc krásné. Na svačinu jsme všichni dostali buchtičku. Moc se mám to líbilo.
Denis Alexa, 9. C

 

oek4   oek1

 


 

SPANÍ VE ŠKOLE

Ve čtvrtek 27.9.2018 jsme zahájili letošní Čtenářský klub a Dramatický kroužek spaním ve škole a čtením ve spacáku. Odpoledne si žáci byli zahrát bowling, opekli špekáčky a ve večerních hodinách probíhala ve školní knihovně dílna čtení a seznámení s nově nakoupenými knihami.

 

karca1   karca2

 


 

 

SPANÍ VE ŠKOLE S DRAMATICKÝM KROUŽKEM

Dne 9. 11. se opět uskutečnilo spaní ve škole s paní Markétkou Hermanovou, Ivetkou Jančovou a s hostem paní Dášou Nyklovou. Na začátku na nás čekalo občerstvení a bylo moc dobré!!! Přišli k nám také opět bývalí žáci naší školy: Dominik Horňák, Karča Havlasová, Honza Miksa, Terka Juchelková a Saša Velartová. Já, Natka, Kamča a Terka jsme se rozhodly, že zahrajeme scénku pro paní Dášu, a moc se jí líbila!!! Pak jsme se šli dívat na film, poté jsme se ještě šli projít po chodbě a ukázali jsme bývalým deváťákům, jak naše nová škola vypadá. Nakonec bývalí žáci odešli domů a my jsme se začali chystat na nocování. Bylo to moc fajn, pobavili jsme se a zavzpomínali na minulý rok. Zažili jsme spoustu legrace. Přespávání se vydařilo a už se zase těším na další společnou akci.
Denisa Vinárková, 7. A

spani1   spani4
spani3 spani2


  

 

Přehlídka dětské divadelní tvorby Arénka

Dne 23.1. a 24.1. se konal 19. ročník Přehlídky dětské divadelní tvorby Arénka. Arénka je nesoutěžní přehlídkou dětských souborů, zabývajících se především divadelní tvorbou, ale i jinými uměleckými aktivitami. Přehlídku již druhým rokem pořádá občanské sdružení Donum. Smyslem přehlídky je konfrontace různých stylů práce s dětským souborem, vytvoření příležitostí pro předávání zkušeností. Doprovodný program tvoří diskuze o shlédnutých představeních, metodice práce s dětmi a praktické workshopy, zabývající se dramatickou výchovou dramaterapií, pod vedením odborných lektorů.

 

dasa2   dasa4
dasa1 dasa3

Názory dětí

Arénka je dobrá příležitost k tomu, aby se děti, které rády vystupují, předvedly. Je určitě dobře, že nás na Arénce vystupuje tolik, můžeme si potom porovnat své zkušenosti. Bez dobrých diváků bychom to tak dobře nedali. KAWAII!!!


Chcete předvést talent svůj?

Vypravte se na Arénku.

Zakřičíme "Machu stůj",

poctíme herectvím svou maminku.

Divadelní prkna jsou nám k dispozici,

představení potřebná jsou přeci.


 

Festival divadelní tvorby Arénka

Arénka se uskutečnila dne 23.1. Odehrávala se na Alternativní scéně v Loutkovém divadle města Ostravy. Měli jsme velmi příjemnou atmosféru, tolerantní publikum a také velké nervy. Po skončení všech vystoupení jsme měli prohlídku loutkového divadla - zákulisí, malírnu, řezbářskou dílnu a byli jsme se podívat i na pódium. Na prohlídce nás provázela mladá slečna, která nám přejmenovala Dominika, dala mu jméno: Dominik Mirek Patrik :D. Vždy, když po něm něco chtěla, tak na něho zavolala Dominiku Mirku Patriku a všichni jsme se bouchali smíchy :D. Celkově byla krásná celá Arénka, ale já jsem si tam vyřvala hlasivky. Velmi se mi líbilo taneční vystoupení s obručemi a pohádka Létajicí dědeček. Nám se asi ta Červená Karkulka taky povedla. Velmi se mi to líbilo a těším se na další rok Arénky a na to, co zase paní Dáša Nyklová vymyslí za pěkné představení.

Alexandra Velartová 8.B

img 80001 img 81461

 


 

 

Spaní ve škole s dramatickým kroužkem

V noci z 15. na 16. ledna, byla pro 10 žáků této školy a zároveň dramatického kroužku vytvořena možnost spát ve škole, které využilo 8 z nich. Vše začalo po vyučování relaxací a čtením pohádky. Ke každému spaní ve škole patří i trocha dřiny, která zde byla zastoupena nácvikem na festival dětské divadelní tvorby Arénka. Nacvičovali jsme stejné představení jako na Vánoční besídku – Červená karkulka. Po troše dřiny jsme stáli před nelehkým úkolem. Měli jsme za 5 minut vymyslet a nacvičit scénku s plyšáky. Večer jsme se nakonec dívali na film 102 dalmatinů. Samotná noc byla organizovaná tak, že spali kluci a  holky  zvlášť. Z celé akce se mi asi nejvíce líbila relaxace.   

 Honza Miksa -  8.B

dscn56931 dscn57222

 

Posezení s Lubošem Holzerem

PaedDr. Lubomír Holzer je špičkový muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální umělec. Jeho práci můžeme stručně charakterizovat jako návrat ke kořenům existence lidstava v nedělïtelném propojení současnosti s budoucností. Muzikoterapie má schopnost účinně působit na člověka s jakoukoliv diagnózou, prokazatelně léčí, uzdravuje a působí na skutečné příčiny onemocnění.

Anetka -"Jak jsme hráli na bubny, tak jsem se poctivě snažila ...."

Lucka Horáková - "Líbilo se mi, jak pískal na ty nástroje a my jsme poslouchali. Pak jsme hráli na bubny a tö se mi moc líbilo."

Matouš - "Mě se to líbilo a mohl jsem si odpočinout."

Evka - "Byl tam pán, který měl kudrnaté vlasy, jmenoval se Luboš a ten nám ukazoval nástroje, které pocházejí z dávných časů. Největší sranda byla, když jsem si mohla hrát s Matoušem a Honzou."

Honza - "No takže, mi se to líbilo."

dra1   dra2
dra3 dra4 

 

 

Hrajeme divadlo!!!

Názor na divadelní představení ve Slunečnici

Dne 27.2. se ve DS Slunečnice konalo divadelní představení škol. Bylo tam 8 Ostravských škol. Vystupovaly tam školy: ZŠ pro sluchově postižené Ostrava-Poruba, ZŠ Železárenské Ostrava-Mar. Hory, ZŠ Těšínská + ZuŠ Ostrava-Zábřeh, ZŠ A. Hrdličky Ostrava-Poruba. Nejvíc se nám líbilo poslední představení od Sofie Balážové. Tančila na Hip-Hopovou hudbu. Bylo fascinující, jak dokázala na hudbu tančit, protože je sluchově postižená. Přejeme ji, ať v tom pokračuje dál. Rády bych ji znova viděly i příští rok. 

Natálie Valková a Mariola Lyčková, 7.B.

dra5   dra6
dra7 dra8

 

 

Divadelní přehlídka

divadeln pehldka


 

Dramatický kroužek

V dramatickém kroužku se využívá  metoda dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramatické výchovy. Scházíme se 1x za 14 dní, v případě nutnosti – přípravy divadelních představení – se scházíme častěji. 2x ročně spíme ve škole. Snažíme se o rozvoj komunikačních kompetencí, schopnost soustředění, improvizace, empatie pomocí hraní rolí, různých her pro rozvoj těchto schopností, také hra s loutkou. Divadelní představení nacvičujeme nejen na divadelní besídku, ale také na Festival dětské divadelní tvorby ARÉNKA, divadelní představení žáků ostravských škol HRAJEME DIVADLO!!! apod.

Dagmar Nyklová 

dra12   dra11
dra10 dra9

  


 

 

Soustředění Dramaťáku

Dne 5.11. jsme jako každý rok spali s dramaťákem ve škole.

Na zahájení nám přijelo zahrát Divadélko Smíšek pohádku Mráček Utíkáček. ,,Smíšku děkujeme, bylo to moc hezké a legrační.“

Po představení jsme se přesunuli do společenské místnosti a dostali jsme první úkol. Pomocí čistého bílého papíru vyjádřit své pocity nebo náladu.

Potom jsme se rozdělili do dvou skupinek a zkoušeli jsme si, jaké to je být loutkou nebo loutkářem. Byla to legrace, jenom Danuška se trošku bála, ať někomu neublíží. Většina z nás byla raději loutkou, shodli jsme se, že to není taková zodpovědnost.

Snědli jsme si svačinku, kterou nám nachystali rodiče a po krátké přestávce jsme hráli hru ,,Poetické asociace“ - pomocí různých otázek (např. ,, kdyby ten člověk byl bonbon, jaký by to byl bonbon?“ apod.) jsme zjišťovali, kterou osobu má jeden z nás na mysli.

Hráli s námi i dospěláci: pan učitel Honza, Petra, Vojta a Kačka. Bylo to docela těžké, ale zábava!

Abychom se trošku rozhýbali, šli jsme si vyzkoušet jaké to je, když člověk třeba nevidí a musí se spolehnout na druhého. Na chodbě byla postavená překážková dráha ze židlí, kterou nás musel vodič bezpečně provést, i když jsme měli zavázané oči. To se nám moc líbilo a chtěli bychom si to zopakovat. Ale ve chvíli, kdy nám Kačka sundala šátek a zeptala se jaké to bylo, jsme skoro všichni říkali: ,,hnus“!

Lucka to hned doma zkoušela se sestrou a sestřenicemi. Kdo zná Lucku, je moc rád, že to všechny přežily...:-)

Mezitím, co jsme naráželi do židlí, nám Peťka s panem učitelem Honzou namazali chleby výbornou mrkvovou pomazánkou, kterou nám připravili spolužáci v kulinářském kroužku. Bylo to skvělé a tak jsme všechno snědli!!

Po večeři jsme se převlíkli do pyžam, malinko jsme se umyli..:-) a sedli si k pohádce Petr Pan.

Karinku bolelo bříško a hlavička (čím víc se venku stmívalo, tím víc...) tak pro ni musela přijet ,,mamuška“.

Když film skončil, šli jsme spát. Byli jsme tak unavení, že jsme usnuli hned! Jenom občas potřebovala Míša pomoc, takže Jirka lítal pro Kačku a nebo jí pomohl sám a za to mu moc děkujeme.

A musíme poděkovat i Lucce, která taky volala, když potřebovala Míša na záchod.

Najednou bylo ráno. Nasnídali jsme se, uklidili a škola začala. Byli jsme trošku unavení a chceme

OPAKOVAT!!!!!

 

Každý za sebe:

Terezka: ,,Jo!“

Jirka: ,,Moc se mi to líbilo, že jsme spali ve škole.“

Kuba K.:,, Spaní s dramaťákem se mi líbilo a je mi líto, že už to nezažiju, protože příští rok už budu v jiné škole.“

Lucka:,, Já jsem byla ráda, že jsem tady spala a chci si to zopakovat. Nejvíc se mi líbila hra se zavázanýma očima. A moooc mi chutnala večeře!“

Míša:,, Moc se mi to líbilo a chtěla bych si to strašně moc zopakovat. Zavázané oči byly nejlepší!!

Karča:,, Moc se mi to líbilo, hlavně Divadlo Smíšek a jak jsme měli zavázané oči. Spát jsem šla domů, bolelo mě bříško, protože jsem měla nervy, že jsem neviděla maminku. Teď mě to mrzí.... Jsem trdlo! Ale příště to vydržím!

Kuba G.:,, Kačenka byla smutná, že jsem tady nespal, ale já spím radši doma!“

 

Společně napsali členové dramatického kroužku

(všechna ,,a potom...“ odstranila a mírně upravila Katka Moroňová)

 


 

 

Pozor! Pozor!

 Dne 5. listopadu  se koná soustředění  ,,Dramaťáku“,  spojené se spaním ve škole.

Budeme si společně hrát, vymýšlet si, kreslit a možná i zpívat..:-D.  Kamarádi z kulinářského kroužku nám připraví večeři  – díky, snídani si uděláme sami.

A přijede nás potěšit naše milé Divadélko Smíšek s Radkou a Míčkem.

Těšíme se mooc  a doufáme, že nálada bude výborná, stejně jako loni a  předloni a předpředloni…

a předpředloni………..Vaše Katka

 


 

 

Více článků...

Strana 1 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.