Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Veřejná zakázka


  1. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce střechy budovy na ul. K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba
  2. Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce
  3. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je provedení celkové rekonstrukce střechy budovy na ul. K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba

Podrobná specifikace je uvedena v obchodních podmínkách/návrhu smlouvy.

Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou k dispozici níže, tj. Výzva k podání nabídky, Obchodní podmínky/návrh smlouvy vč. příloh, zadávací dokumentace.