Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Den otevřených dveří - SOU Hlučín

V úterý 5.10.2021 se žáci 9.třídy, 8.A a 8.B společně vypravili do Hlučína na Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti v Hlučíně. Na náměstí tohoto malebného městečka se seznámili s řemesly, která jsou na této škole vyučována, měli možnost zjistit informace, které je zajímají a vyzkoušet si jednoduché práce z daného oboru. Poté následovalo představení a prohlídka školy. Celá akce se zúčastněným velmi líbila a našli si profese, které by se jim do budoucna zamlouvaly.


Obrázky  18.10.2021