Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Procházka do Plesné

Ve čtvrtek 18. května 2023 jsme navštívili Kafrárnu v Plesné. Šli jsme lesem, kde jsme překonávali kluzké mosty. Po cestě tam jsme museli splnit 6 úkolů. Za splněné úkoly z češtiny, matematiky a vlastivědy jsme získávali nálepky. V Kafrárně nás paní učitelka pozvala na zmrzlinu a taky jsme si tam mohli něco koupit. Cestu zpátky jsme si užili jako výlet.

Už se moc těšíme na další společnou akci.

Páťáci z 5.A


Obrázky  19.05.2023