Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Projektový den zaměřený na čtenářskou gramotnost

V pondělí 14.11.2022 proběhl na 2.stupni projektový den zaměřený na čtenářskou gramotnost. Každá třída dostala za úkol seznámit se s jedním literárním žánrem. V průběhu dne žáci také navštívili knihovnu na ulici Opavská, kde se zúčastnili besedy na téma Vše o knize.


Obrázky  21.11.2022