Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Vyhlášení „volných dnů pro žáky“

Vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny pro žáky ve dnech 25.–26.10.2021. Z tohoto důvodu vyhlašuji v tomto termínu, v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 2 dny ředitelského volna. Toto opatření se vztahuje na žáky 1.-9.ročníku základní školy v budovách na ulici Ukrajinská 1535/19 a K. Pokorného 1742/52 v Ostravě – Porubě.


V Ostravě, dne 20.10. 2021 

                                                                               Mgr. Jana Heřmanová

                                                                                      ředitelka školy


Soubory  20.10.2021