Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Zahradní koutek

V tomto školním roce byl na naší školní zahradě vybudován zahradní koutek zaměřený na získávání praktických dovedností v oblasti pěstování. Za podpory MSK, který poskytl neinvestiční účelový příspěvek v rámci EVVO, žáci převážně devátého ročníku vybudovali zahradní koutek, kde mohou všichni žáci naší školy zrelaxovat, najít si klidné místo na získávání dalších znalostí na čerstvém vzduchu a v neposlední řadě se zdokonalovat v praktických dovednostech v oblasti pěstování a péče o přírodu. Tímto projektem si mohli žáci sami prakticky vyzkoušet různé činnosti, získat nové poznatky a zkušenosti, které by pak mohli uplatnit nejen ve výuce a v běžném životě, ale také v dalším vzdělávání na střední škole.


Obrázky  22.05.2023