Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Třebovický Betlém

Návštěva třebovického kostela

 

Sešel se rok s rokem a Dětský rehabilitační Stacionář v Ostravě - Porubě se opět dne 5. 1. 2022 vydal do třebovického kostela, aby si děti mohly nejen prohlédnout Betlém, ale také společně se všema zazpívat koledy a zahrát na hudební nástroje. Děti do kostela doprovodil nejen personál, ale také někteří rodiče.

 V kostele se nám opět dostalo vlídného přijetí. Děti si se zájmem poslechly příběh o Josefovi. Pan farář nám ukazoval obrázky, na kterých nám osvětlil úkol Josefa, na kterého se podle jeho slov často v historii zapomíná. Vyslechli jsme si že, Josef Marii nevěřil, že se jí narodí Ježíš. Chtěl znamení, kterým byla rozkvetlá lilie, symbol čistoty. 

Josef učil Ježíše naslouchat, učil ho řemeslu, vědění, úcty k životu i smrti.

Zpívali jsme společně koledy a vánoční písně, děti hrály na Orffovy nástroje a pan farář na Bongo. Na závěr všichni dostali od pana faráře požehnání. Děti dostaly obrázek s textem.

Všichni jsme odcházeli s pocitem klidu a Světla v duši, které je symbolem nejen o Vánocích.