Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Ochrana oznamovatele

PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELE

Podání oznámení pomocí Externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, nebo pomocí VOS (Vnitřního oznamovacího systému):

  1. Telefonicky na čísle: 723426275
  2. Elektronicky na adrese: vos@specialniskola.cz

Obsah oznámení:

Obsahem oznámení je zejména:

  1. datum podání oznámení;
  2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
  3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
  4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
  5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

‍Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související jsou oprávněny pouze příslušné osoby, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

  1. Pavlína Dohnalová, Dis
  2. Zuzana Ševčíková