Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Kontakt:

Mgr. Helena Šťastná

Mobil: 604 182 2131

e-mail: helena.stastna@specialniskola.cz           

Konzultační hodiny: 

Čtvrtek: 10:00-10:45 hod.

Na budově Karla Pokorného

‍Individuální konzultace prosím domlouvejte osobně nebo telefonicky

Školní poradenská pracoviště

Výchovný poradce

Metodik prevence

Školní psycholog