Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Čtenářský klub

Kdo si čte, nezlobí ...

Tento kroužek na naší škole působí již několik let. Cílem je přivést žáky vhodným způsobem ke čtení, a tím k rozvíjení čtenářských dovedností, tak důležitých pro orientaci ve společnosti.Žáci zde mají možnost aktivně pracovat s knihou formou dílen čtení a obohacovat své komunikační dovednosti. 

V rámci kroužku se aktivně účastníme přednášek a besed v knihovnách, navštěvujeme antikvariáty a knihkupectví, ve kterých si žáci rozvíjejí své sociální dovednosti.