Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Hudební

V hudebním kroužku se s dětmi nevěnujeme jenom zpěvu. Součástí jsou i různé hry a cvičení s využitím hudby. Rytmická cvičení, rozeznávání tempa hudby a také různých druhů hudebních nástrojů.