Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Rozšiřujeme nabídku dětské knihovny

Díky spolufinancování projektu Sdružení BES Knihovna pro handicapované děti městským obvodem Poruba jsme mohli zakoupit nové knihy a společenské hry a rozšířit tak nabídku dětské knihovny. S cílem rozvíjet jejich sociální, komunikační i matematické a občanské kompetence na praktických úkolech jsme zapojili členy čtenářského kroužku do procesu výběru a nákupu části knih a her. Diskutovali jsme společně o kritériích výběru, předvybrali knihy na internetu, nacvičili, jak se zeptat v knihkupectví na to, co nás zajímá, a vytvořili rozpočet pro nákup. Děti pak vybrané knihy a hry zakoupily při společné návštěvě knihkupectví. Samy se ptaly prodavaček, kde hledané knihy najít, a průběžně sčítaly cenu, abychom se vešli do rozpočtu. Ve škole pak pod dohledem vedoucích kroužku knihy a hry orazítkovaly, označily evidenčními čísly a zapsaly do seznamu knihovny.

Co jsme zakoupili se můžete podívat na nástěnce před knihovnou.


Obrázky