Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Informace k zápisu žáků do 1. třídy pro školní rok 2024 / 2025 - 9. 4. 2024

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2024 / 2025

v úterý 9.4.2024 od 8,30 do 16,30

K zápisu přineste:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Doporučení školského poradenského zařízení
  • Rodný list dítěte – kopie
  • Občanský průkaz – k předložení
  • Žádost o odklad začátku povinné školní docházky o jeden rok nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa

Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, převážně žáky s:

  • tělesným a smyslovým postižením
  • autismem
  • souběžným postižením více vadami

Žáky vzděláváme dle ŠVP ZV „Berlička“.

Kapacita pro přijetí do 1.ročníku: 16 žáků (dvě třídy)


Na vaši návštěvu se těší tým speciálních pedagogů.


                           


Soubory  09.04.2024