Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

REUSE centrum - vzdělávací program o recyklaci odpadů a udržitelném životním stylu

V pondělí 4. 3. 2024 navštívili žáci osmých a devátých tříd REUSE centrum v Ostravě – Přívoze. V rámci vzdělávacího programu o odpadech byli žáci zajímavou formou seznámeni se způsobem předcházení vzniku odpadů, opětovným používáním věcí i udržitelným životním stylem. Žáci plnili soutěžní otázky a vyráběli upomínkový předmět z fotografie své třídy a nějaké jimi vybrané věci. Program probíhal ve vzdělávacím středisku, jehož součástí je i nabídka a prodej již nepotřebných věcí, které lidé odloží do sběrného dvora. Tyto věci jsou následně převezeny zde a roztřízeny podle způsobu využití. Je možnost si je zakoupit za minimální cenu. Vzdělávací program byl velmi poučný.

více fotografií v galerii:


Obrázky  07.03.2024