Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Zápis žáků do 1. třídy pro rok 2023/2024

v úterý 4.4.2023 od 8,30 do 16,30

K zápisu přineste:

Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, převážně žáky s:

  • tělesným a smyslovým postižením
  • autismem
  • souběžným postižením více vadami

Žáky vzděláváme dle ŠVP ZV „Berlička“.

Kapacita pro přijetí do 1.ročníku: 8 žáků

Na vaši návštěvu se těší tým speciálních pedagogů.


Soubory  04.04.2023