Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Akreditace Erasmus

Naše škola získala akreditaci Erasmus v oblasti školního vzdělávání, která nám umožní dále a pružněji pokračovat v mezinárodních projektech a maximalizovat jejich přínos pro žáky i zaměstnance školy.

 V rámci této akreditace budeme usilovat prostřednictví kurzů, stínování ve vhodně zvolených školách a skupinových mobilit žáků s doprovodem o rozvoj školy v následujících oblastech:

1) získání nových kompetencí v oblasti metodik rozvoje transverzálních dovedností žáků

2) získání nových kompetencí v oblasti metodik zážitkové pedagogiky pro děti s handicapem

3) osobnostní i profesní rozvoj asistentů pedagoga a vychovatelů

4) nalezení partnerské školy pro dlouhodobou spolupráci na projektech zaměřených na environmentální výchovu