Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Erasmus - Skupinová mobilita žáků s doprovodem – Krzyžowa, Polsko

 Skupinová mobilita žáků s doprovodem – Krzyžowa, Polsko

Skupina 7 žáků a 3 pedagogů se 14.-18.11. 2022 zúčastnila společné aktivity v centru Krzyžowa se Szkolou podstawowou nr. 13 im. Krystyny Bochenek v Gliwicích programu zaměřeného na vzájemné poznávání a environmentální vzdělávání. Společné aktivity v areálu centra Krzyzowa i při exkurzi na zámek Ksiez probíhaly zážitkovou formou s cílem poskytnout žákům nejen nové poznatky, ale také prostor k vzájemnému seznámení a posilování jazykových, sociálních a komunikačních dovedností. Výhodou bylo také společné ubytování k areálu, které umožňovalo také množství neformálních kontaktů mimo ofociální společných program a zároveň bylo pro naše žáky vhodnější než ubytování v rodinách žáků partnerské školy.


Obrázky