Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

GREENER SCHOOLS FOR A SUSTAINABLE FUTURE: CLIMATE CHANGE EDUCATION

Ve dnech 20.8.-26.8.2023 proběhl díky finanční podpoře projektu Erasmus + KA121 kurz GREENER SCHOOL v islandském Reykjaviku. Cílem kurzu bylo objasnit účastníkům srozumitelnou formou důležitost udržitelného rozvoje ve všech jeho aspektech. Kurz kladl důraz na ustavení rovnováhy mezi podmínkami ekonomického růstu, nastolením rovnováhy v oblasti ochrany životního prostředí, zajištění sociálního pokroku a rovných příležitostí.
Kurz byl členěn na výukové bloky a praktické ukázky či výjezdy do okolí. Dozvěděli jsme se, že je nutné i přes současnou klimatickou krizi, způsobenou nedostatkem vody, suchem a hladem, extrémním počasím, stále mít na zřeteli nutnost ochrany životního prostředí, díky níž lze dosáhnout blahobytu obyvatelstva. Toto je třeba vštěpovat již mladé generaci, neboť ta je budoucností planety.
Konkrétní oblasti, jimž jsme se detailně věnovali:
-         Skleníkový efekt a nadprodukce CO2
-         Nakládání s odpady, nutnost recyklace
-         Hospodaření s vodou, nutnost zadržování vody v krajině
-         Zamezení plýtvání se surovinami a potravou
-         Spolu výroba elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů
Praktické ukázky:
  • Exkurze do geotermální elektrárny Hellisheiði, osmé největší geotermální elektrárny na světě
  • Exkurze do skleníků rajčatové farmy Friðheimar, ukázka islandské soběstačnosti při pěstování
  • Návštěva přírodní rezervace Krysuvik a pomoc při projektu "Krysuvik house" – boj s odlesňováním a následnou erozí, praktická pomoc s výsadbou stromů a snaha o obnovování opuštěných skleníků a farem
Kurz nám nastínil, s jakými problémy se potýkají jiné země, a ukázal příklady dobré praxe v oblasti péče o životní prostředí. Součástí kurzu byly elektronické materiály přímo pro použití do výuky. Spolu s Českou republikou byli dalšími účastníky kurzu i učitelé z Německa, Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Polska. Řecka a Finska. Velkým přínosem pro nás tedy byla i možnost debat s kolegy v anglickém jazyce.
Petra Babincová a Šárka Fránková

Obrázky  06.09.2023