Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Kolárna pro handicapované děti

Termín realizace: listopad - prosinec 2021

Výše finančního daru Dárcovského programu společnosti ČEPS: 73 000,-Kč

Z finančního daru Dárcovského programu společnosti ČEPS bude pořízen dřevěný zahradní domek "kolárna" pro uskladnění cca 20 upravených jízdních kol pro handicapované děti naší školy. V současné době (vzhledem k nevyhovující kapacitě místností školy) skladujeme kola v prostředí školních záchodů, na chodbách a v kuchyňce školy. Děti díky finanční podpoře budou mít kola ihned připraveny k jízdě na zahradě a v terénu. Škola pořádá pravidelné cyklovýlety po okolí pro téměř všechny žáky naší školy, což je cca 120 žáků se SVP.