Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Kurz Erasmus KA121 - OUTDOOR EDUCATION IN EVERYDAY TEACHING

Alena Vlčková a Martina Hrubá si v rámci vyzkoušely, jak by mohlo a mělo vypadat venkovní vzdělávaní dětí. Seznámily se s teoretickými východisky pro zážitkové aktivity s dětmi v přírodě jejich význam pro osobnostní rozvoj žáků i podpoření jejich vnímání potřeby ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Pod vedením lektorů, kteří mají jako skauti velice blízký vztah k přírodě, si vyzkoušely různé vzdělávací venkovní aktivity a seznámily se s možnostmi, jak vytvořit učebnu v přírodě (na školní zahradě) s minimem finančních prostředků. Velkým přínosem kurzu byla také možnost porovnat a sdílet své zkušenosti s kolegy a kolegyněmi z jiných evropských zemí, jako např. Francie, Itálie, Španělsko, Německo a Polsko. Získané zkušenosti obě kolegyně uplatňují ve své každodenní práci s dětmi.


Obrázky