Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Kurz GAME BASED LEARNING AND GAMIFICATION

Učení založené na hře a gamifikaci

Ve dnech 15.8. - 26.8.2022 absolvovaly Karin Šimečková a Marcela Sadílková kurz zaměřený na využívání her a herních postupů při učení. Celý kurz byl veden v přátelském duchu. Paní lektorka kladla důraz na zážitkové učení, takže si účastnice mohli vše prakticky vyzkoušet a tak se zároveň vcítit do našich žáků, se kterými budou tyto metody používat.. Kurz obě vnímají jako velmi přínosný nejen po stránce pracovní, ale také sociální. Měly možnost navázat kontakty se zahraničními kolegy, procvičit si jazyk a poznat jinou kulturu. 


Obrázky