Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Podpora čtenářské gramotnosti dětí se SVP

Termín realizace: leden 2022 - prosinec 2022

Výše finančního daru Vzdělávací aktivity knihoven realizované základními školami a příspěvkovými organizacemi města : 40 000,-Kč

Z finančního daru Statutárního města Ostravy bude zajištěna realizace podpory čtenářské gramotnosti pro žáky. Budou podpořeny takové formy práce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (jedná se o děti s více vadami, děti s dětskou mozkovou obrnou, děti s poruchami v oblasti autistického spektra apod.), které podporují zejména čtenářskou gramotnost a v neposlední řadě bude rozšířena nabídka výběru knih ve třídách a školní knihovně.  13.03.2022