Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Projekt Erasmus+ KA101 - Kvalitní vzdělávání pro všechny

Projekt Kvalitní vzdělávání pro všechny je realizován v rámci projektu Erasmus+ KA101 – Mobilita pracovníků škol.

Cílem projektu je zvýšit kompetence v následujících třech oblastech:

1) ICT, programování robotů a kódování;

2) znalost anglického jazyka u asistentů pedagoga pracujících se žáky 2. stupně pro jejich efektivnější zapojení v hodinách, a

3) nové metodiky cílené na aktivizaci a rozvoj žáků s těžším či kombinovaným postižením.

Za tímto účelem absolvují pedagogičtí zaměstnanci školy kurzy a školení a nově získané zkušenosti a dovednosti implementují do výuky. Projekt je realizován v období 1.9. 2019 - 31.8. 2022. Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Zajímavosti, které jsme se dozvěděli, si můžete prohlédnout zde: