Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Projekt Erasmus+ KA229 - Roots and Wings

Tento projekt je partnerstvím škol z Polska, Švédska, Rumunsko, Norska, Slovenska a České republiky v rámci programu  Erasmus+ KA229.

Cílem projektu je zvýšení šancí žáků na dokončení středního vzdělávání a tím otevření dveří do jejich dalšího života. Toho se budeme snažit dosáhnout zvyšováním motivace a sebevědomí žáků a zlepšením jejich sociálních a komunikačních dovedností. Projektové aktivity jsou plánovány tak, aby žáci získali nástroje potřebné k formulování reálných cílů a jejich dosažení. 


Projekt je realizován od 1.9. 2019 do 31.8. 2022. Aktivity prvního a druhého roku projektu byly zaměřeny na pozitivní přijetí vlastních kořenů a nalezení svého místa v sociální struktuře, ve třetím roce projektu budou žáci objevovat své silné stránky a rozvíjet je spolu s občanskými a komunikačními dovednostmi a připravovat "plány letu" pro své budoucí odborné vzdělání a pracovní uplatnění.

 

Bližší informace k projektu naleznete na nástěnce v přízemí školy, školním facebooku a na stránkách projektu https://twinspace.etwinning.net/93146/home