Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Zahradní výukový koutek

Termín realizace: červen 2023 - únor 2024

Výše dotace Nadačního fondu Veolia: 17 500,-Kč
Za finanční příspěvek z Minigrantu Veolia plánujeme vybudovat zahradní koutek pro výuku pracovních činností. K tomu bychom využili staré betonové plotny, které se již na pozemku nacházejí.

Hlavní položkou je tedy nákup betonových tvárnic Playstone včetně dřevoplastových krytů Playstone a pojivového materiálu pro vytvoření bezúdržbového posezení. Dále nákup nářadí pro přesun a čištění již stávajících betonových ploch a jejich osázení dřevoplastovými prkny, čímž vzniknou další možnosti posezení. Dále nákup drobného nářadí pro výuku pracovních činností, ale i pro trávení volného času v nově vzniklém odpoledním kroužku Zahrádkář. Tento kroužek by propojil znalosti z hodin školní výuky a byl by provozován s časovou dotací 2krát v měsíci od školního roku 2023/2024. Žáci by tak mohli získat pracovní zkušenosti při práci na zahradě a při zpracovávání přírodních materiálů, naučí se plnit tvořivé aktivity.

Další fotky naleznete na těchto odkazech:

Zahrádkář květen 2023

Zahrádkář červen 2023

Zahrádkář září 2023Obrázky


Soubory