Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Zahradní koutek zaměřený na získávání praktických dovedností v oblasti pěstování

Termín realizace: 1.9.2022 - 30.6.2023

Výše dotace MSK: 70000,- Kč


Snahou projektu podpořeného dotací MSK je vybudování zahradního koutku zaměřeného na získávání praktických dovedností v oblasti pěstování a péče o květiny, byliny, stromy, zeleninu či ovoce na pozemku elokovaného pracoviště Základní školy a Mateřské školy, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace na ulici K.Pokorného 1742/52, která vzdělává děti s různým druhem handicapu.


Nynější stav: Pozemek na tomto odloučeném pracovišti je rozdělen na několik oblastí, z nich každá je využita k jinému účelu. Pergola s posezením slouží k výuce jednotlivých předmětů. Je obohacena o výzdobu s tématikou EVVO, o kterou se přičinili samotní žáci. Výukový domek zaměřený na badatelské účelu podporuje v žácích touhu objevovat nové věci, hmyzí hotel dává možnost sledovat různé druhy hmyzu, ptačí budky a krmítka sami žáci doplňují potravou pro ptáky.


V tuto chvíli je naši snahou vybudovat zahradní koutek zaměřený na získávání praktických dovedností v oblasti pěstování a péče o naši flóru. Naši žáci by si tak mohli sami prakticky vyzkoušet různé činnosti, získat nové poznatky a zkušenosti, které by pak mohli uplatnit nejen ve výuce a v běžném životě, ale také v dalším vzdělávání na střední škole, jelikož řada z nich se hlásí na obory typu zahradník, aranžér, atd.

Fotodokumentaci naleznete i na tomto odkazu:

Zahradní koutek zaměřený na získávání praktických dovedností v oblasti pěstování 1 – ukrajinska – album na Rajčeti (idnes.cz)

Informační brožura ke stažení viz. přílohy


Obrázky


Soubory  16.12.2022